Trường học xanh là gì?

Ngày đăng 19/04/2020

Trường học xanh là ngôi trường nơi mà tạo ra một môi trường tích cực thuận lợi cho việc học tập đồng thời thực hành tiết kiệm năng lượng, tài nguyên môi trường trong mọi hoạt động, bao gồm cả việc nâng cao nhận thức trong cộng đồng.

Một trường học xanh có nhiều hơn là chỉ có một chương trình giáo dục xanh hay cơ sở vật chất xanh. Đó là một ngôi trường nơi mà quan tâm và có trách nhiệm với sự phát triển bền vững trong mọi hành xử, mỗi ngày.

Một trường học xanh bắt đầu với suy nghĩ về tương lai ở trong tư tưởng của những người đứng đầu, sau đó xây dựng lên hệ thống trải nghiệm học tập cho học sinh, chuẩn bị cho các em – những mầm xanh tương lai, những thế hệ sau này sẽ thúc đẩy thế giới hướng tới một tương lai mạnh khoẻ hơn, sạch hơn, và bền vững hơn.

Mô hình “Whole School Sustainability” mô tả một ngôi trường xanh thành công là khi họ hiểu cách làm sao để duy trì việc suy nghĩ xanh đi liền với hành động xanh. Mô hình này giải thích rằng, trong những ngôi trường xanh, các chương trình giáo dục, không gian vật lý với văn hoá trường học là ba trụ cột tích cực hướng tới sự phát triển bền vững, và mỗi khía cạnh của trường học dù rất nhỏ cũng đều đóng vai trò quan trọng trong bức tranh tổng thể.

Vậy làm thế nào để chúng ta chắc chắn rằng mô hình trường học xanh đang thực sự vận hành hiệu quả?
Ba trụ cột của trường học xanh giải thích về cách đo lường quá trình xây dựng và vận hành một trường học xanh. Ba trụ cốt này được giới thiệu lần đầu tiên khi Bộ Giáo dục Hoa Kỳ công bố ED-Green Ribbon Schools Award Program năm 2011. Từ đó, hơn 60 tổ chức đã ứng dụng cách thức đo lường này:
– Tăng cường sức khoẻ và lối sống tốt của mỗi cá nhân trong cộng đồng
– Giảm tác động xấu đến môi trường
– Gia tăng kiến thức về phát triển bền vững cho tất cả các học sinh
Ba trụ cột này là thước đo thành công có thể đo lường được cho tất cả các trường học xanh, chúng tạo ra tác động thực sự đối với sức khoẻ của từng học sinh, từng giáo viên, từng PHHS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *