Trọng tâm Chương trình học tại Genesis

Chương trình giáo dục và các hoạt động trong nhà trường tập trung vào: 50% Chương trình MoET. 37% Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 (ESL). 30% Chương trình Giáo dục xanh. 20% Chương trình khác.

Chương trình Mầm non

Cốt lõi của chương trình giáo dục mầm non là Giáo dục Xanh.

Chương trình Tiểu học

Chương trình giảng dạy tại Trường Tiểu học Genesis được thiết kế theo hướng tập trung phát triển năng lực người học, lấy học sinh làm trung tâm

Phương pháp học

Học sinh Genesis học Giáo dục Xanh theo phương pháp Học tập dựa trên các dự án

Gia đình và Nhà trường chung triết lý

Gia đình chọn Genesis bởi định hướng cùng mong muốn làm sao để trẻ cân bằng khi ở trường cũng...
2017-03-13T11:54:16+07:00
Gia đình chọn Genesis bởi định hướng cùng mong muốn làm sao để trẻ cân bằng khi ở trường cũng như ở nhà.

Con rất yêu quý thầy cô

“Thật sáng suốt khi tôi đã chọn chuyển cho Thỏ về Genesis. Con rất yêu thầy cô và yêu việc...
2019-08-05T11:16:27+07:00
“Thật sáng suốt khi tôi đã chọn chuyển cho Thỏ về Genesis. Con rất yêu thầy cô và yêu việc học.”