TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC GENESIS SCHOOL 

Hệ thống giáo dục Genesis là hệ thống trường liên cấp từ Mầm non, Tiểu học, THCS đến THPT. Genesis xây dựng và phát triển chương trình giáo dục đặc thù kết hợp hài hòa giữa chương trình khung của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam và Chương trình quốc tế có bản quyền như Chương trình IPC, chương trình quốc tế bản quyền của Cambridge, Anh Quốc.,…và các môn học được thiết kế riêng như Dự án Xanh. Tại tất cả các cấp học, Genesis có 02 Hệ đào tạo Song ngữ và Hội nhập, đáp ứng đa dạng nhu cầu giáo dục cũng như năng lực, sở thích của học sinh và gia đình. 

  • Chương trình Mầm non: Chương trình tiếng Anh ESL; Chương trình Giáo dục Xanh với các phương pháp học tập hiện đại như: Học thông qua chơi; Học qua thực hành; Học qua trải nghiệm: Học tập tiếp cận dự án
  • Chương trình Tiểu học: Chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Chương trình quốc tế IPC, Chương trình tiếng Anh: ESL – Proficiency (Tiếng Anh Ngôn ngữ), ESL Math (Tiếng Anh Toán) và ESL Science (Tiếng Anh Khoa học); Chương trình Giáo dục Xanh với các phương pháp học tập đa dạng: Học tập qua trải nghiệm; Học tập tích hợp; Học tập cá nhân hóa; Học tập lấy cảm hứng từ thiên nhiên.
  • Chương trình Trung học (gồm THCS và THPT): Chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Chương trình quốc tế bản quyền của Cambridge, Anh Quốc. Chương trình Tiếng Anh ESL chuẩn Cambridge, Tiếng Anh cho Toán và Khoa học; Chương trình Trung học Quốc tế IGCSE, AS & A Level (Cambridge – UK); Chương trình Hướng nghiệp chuyên sâu và Chương trình Giáo dục Xanh với các phương pháp học tập đa dạng: Học tập qua trải nghiệm; Học tập tích hợp; Học tập cá nhân hóa; Học tập lấy cảm hứng từ thiên nhiên.

Toàn bộ khung chương trình giảng dạy tại trường Genesis được thiết kế dựa trên 3 trụ cột chính là: Học thuật, Năng lực chung & Dạy học liên môn, chú trọng phát triển năng lực người học, lấy học sinh làm trung tâm, giúp người học có kỹ năng tự học, kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề và lối sống Xanh.