Phòng Y tế của Nhà trường đặt tại tầng 1 Nhà học chính. Tại Phòng Y tế có cán bộ phụ trách các công tác y tế bao gồm:

Sơ cấp cứu tại chỗ

Sơ cấp cứu là sự hỗ trợ và can thiệp ban đầu của người cấp cứu với người bị nạn, bị thương tích, bị bệnh cấp tính.

Khám sức khỏe định kỳ

Hàng năm nhà trường sẽ tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh nhằm phát hiện sớm các bệnh hay gặp trong học đường như cận thị, cong vẹo cột sống, tim mạch, lao, bướu cổ và các bệnh gia đình khác. Nhà trường kết hợp với các đơn vị y tế uy tín trên địa bàn Hà Nội để tổ chức khám.

Bảo hiểm Y tế

Nhà trường tổ chức đăng ký Bảo hiểm Y tế bắt buộc cho học sinh theo quy định. Trường hợp PHHS đã mua bảo hiểm cho học sinh trước đó, PHHS vui lòng cung cấp bản sao thẻ bảo hiểm để nhà trường quản lý.

Quy định gửi thuốc

Nếu học sinh sử dụng dịch vụ đón trả bằng xe buýt của trường thì phụ huynh gửi thuốc, đơn thuốc do bác sĩ chỉ định, đơn đề nghị cho nhân viên giám sát xe buýt để chuyển lại cho cán bộ y tế của nhà trường hoặc có thể gửi đơn thuốc/ đơn đề nghị cho học sinh uống thuốc qua ứng dụng Little Family Room để cán bộ Y tế nhà trường thực hiện.