Trường học xanh là ngôi trường nơi mà tạo ra một môi trường tích cực thuận lợi cho việc học tập đồng thời thực hành tiết kiệm năng lượng, tài nguyên môi trường trong mọi hoạt động, bao gồm cả việc nâng cao nhận thức 
Read more
Vừa qua, Trường Genesis đón tin vui chính thức tham gia cộng đồng CGS cùng với nhiều ngôi trường cùng chung mục tiêu phát triển bền vững trên thế giới. CGS được thành lập vào 2010 bởi Hội đồng các công trình xanh Mỹ (USGBC) 
Read more