Chương trình giáo dục Tiểu học

Genesis xây dựng và phát triển chương trình giáo dục kết hợp hài hoà giữa chương trình khung của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Chương trình quốc tế IPC của Fieldwork.

Chương trình giảng dạy tại Genesis School được thiết kế giữa trên 3 trụ cột chính gồm: Học thuật, Năng lực chung và Dạy học liên môn, chú trọng phát triển năng lực người học, lấy học sinh làm trung tâm, giúp người học có kỹ năng tự học, kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề.

02 Hệ đào tạo Song ngữ và Hội nhập

  • Chương trình học tập gắn liền 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc
  • Phương pháp học thực hành trải nghiệm sáng tạo
  • Chương trình thiết kế riêng biệt: Dự án Xanh, Viết sáng tạo, Toán tư duy

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP 

Genesis School áp dụng các phương pháp học tập hiện đại chú trọng trải nghiệm, sáng tạo, góp phần hình thành tư duy tổng hợp, đa chiều, giải quyết vấn đề và tự chủ trong học tập của học sinh: 

THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC GENESIS

PHÂN PHỐI SỐ MÔN SỐ TIẾT TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC THUẬT