Dịch vụ trông muộn

Để đảm bảo sức khỏe về thể chất và tâm lý cho con sau một ngày học tập cũng như tăng sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, nhà trường rất mong phụ huynh sắp xếp thời

gian để có thể đón con trước 17h30. Tuy nhiên, để hỗ trợ các gia đình có nhu cầu gửi con ở lại trường muộn, nhà trường tổ chức dịch vụ trông muộn có thu phí.