Dịch vụ trông muộn

Nhà trường mong muốn mỗi học sinh được đón đúng giờ để đảm bảo thời gian nghỉ ngơi sau giờ học. Tuy nhiên, để hỗ trợ các gia đình có nhu cầu gửi con ở lại trường muộn, nhà trường có tổ chức dịch vụ trông nom các con với các lưu ý như sau:

  • Vui lòng đăng ký sử dụng dịch vụ trông muộn với Văn phòng nhà trường;
  • Giờ trông muộn được tính từ 17h00 trở đi. Phí trông muộn được tính từ 17h30 trở đi;
  • Hết giờ học, các cô giáo phụ trách lớp đưa học sinh tới phòng trông trả muộn và ký gửi trẻ; tại đây có sự giám sát của thầy cô giáo phụ trách lớp trông trả muộn của thầy cô giáo, học sinh được tham gia các hoạt động tại chỗ nhẹ nhàng như đọc sách, hướng dẫn làm bài tập, chơi đồ chơi
  • Phụ huynh tới đón con vui lòng ký xác nhận đón/ trả trẻ với thầy cô phụ trách lớp trông muộn.
  • Nhà trường không khuyến khích gia đình gửi con ở lại trường quá muộn.
  • Phí trông muộn sẽ được cộng vào học phí và gửi tới PHHS theo biên lai hàng tháng;

Phí trông nom được quy định như sau:

– Từ 17h30 – 18h30: 50.000 đồng/ giờ

– Từ 18h30: 300.000 đồng/ giờ