Dịch vụ xe đưa đón

Hệ thống xe đưa đón học sinh School Bus đón và trả học sinh mỗi ngày. Hiện tại Nhà trường cung cấp các tuyến xe đưa và đón học sinh tại nhà riêng hoặc các điểm cố định. 

Trên xe có một giáo viên phụ trách xe, thực hiện việc đón và trả các em học sinh theo quy trình nhà trường ban hành. Mỗi bước đón/ trả học sinh có bước xác nhận bằng văn bản.

Nhà trường tổ chức dịch vụ để tăng tiện ích phục vụ học sinh. Việc tổ chức vận hành xe đưa đón tập trung cũng là một trong số các giải pháp giúp hạn chế khí thải ra môi trường phát sinh bởi nhiều phương tiện. Mức phí xe đưa đón được xác định dựa trên chi phí thực tế vận hành hệ thống xe bus trường học.

Mức phí xe đưa đón được xác định dựa trên chi phí thực tế vận hành hệ thống xe bus trường học.

1 chiều: 1.170.000 Đ

2 chiều: 1.800.000 Đ

1 chiều: 1.430.000 Đ

2 chiều: 2.200.000 Đ

Để sử dụng dịch vụ xe đưa đón, gia đình cần trải qua các bước như sau:

Lộ trình các tuyến xe hiện tại