Vườn tự sinh (Self-seeding plants)

Ngày đăng 02/05/2024
Biên tập Biên tập:

Đặc điểm:

Một hệ thống sinh thái tự duy trì mà không cần sự can thiệp của con người. Nó được tạo ra bằng cách trồng các loại cây phù hợp với nhau và sẽ thu hút các loài thụ phấn và kiểm soát sâu bệnh tự nhiên.

A self-sustaining garden is an ecological system that maintains itself without human intervention. It is created by planting suitable plants together and will attract pollinators and provide natural pest control.

Lợi ích:

Vườn tự sinh có thể cung cấp thực phẩm, nơi trú ẩn và môi trường sống cho động vật hoang dã, cũng như là một nơi đẹp đẽ để thư giãn và thưởng thức thiên nhiên.

Natural gardens can provide food, shelter and habitat for animals in the wild, as well as a beautiful place to relax and enjoy nature.