Birdhouse

Ngày đăng 02/05/2024
Biên tập Biên tập:

Đặc điểm:

Chuồng chim được làm từ những nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, giúp thu hút các loài chim khác nhau đến với vườn trường.

The birdhouse is made from environmentally friendly materials, helping to attract different species of birds to the school garden.

Lợi ích:

Là nơi chim đến để tìm kiếm thức ăn, sự an toàn và ấm áp để xây tổ và nuôi con. Chúng cung cấp một môi trường sinh sống lý tưởng, giúp bảo vệ chim khỏi thời tiết khắc nghiệt và các mối nguy hiểm từ môi trường bên ngoài. Điều này góp phần vào việc bảo tồn và bảo vệ loài chim, giúp duy trì sự đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái trong môi trường sống tự nhiên. Ngoài ra, các chuồng chim cũng tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong việc quan sát và nghiên cứu về hành vi và sinh học của chim.

This is where birds come to find food, safety, and warmth to build nests and raise their young. They provide an ideal living environment, helping to protect birds from harsh weather and external environmental hazards. This contributes to the conservation and protection of birds, helping to maintain biodiversity and ecological balance in natural habitats. In addition, aviaries also create favorable conditions for students to observe and research bird behavior and biology.

Lưu ý:

– Dọn vệ sinh sạch sẽ thường xuyên để đảm bảo môi trường sống lành mạnh và an toàn cho chim.

– Đảm bảo rằng chuồng không có những vật dụng sắc nhọn hoặc độc hại có thể gây nguy hiểm cho chim.

– Cung cấp đủ nguồn thức ăn và nước sạch để chim có thể tiếp cận một cách dễ dàng.

Note:

– Clean regularly to ensure a healthy and safe living environment for birds.

– Make sure the cage is free of sharp or toxic objects that could be dangerous for the bird.

– Provide enough food and clean water for birds to access easily.

Các loại cây: 

Một số loài chim trong vườn: chim sâu, chim sẻ,…

Some birds in the garden: caterpillars, sparrows…