Lan Rẻ Quạt (Blackberry Lily)

Ngày đăng 24/07/2021
Biên tập Biên tập:

Xin chào, tớ là Lan Rẻ Quạt thuộc loại cây thân thảo có tên khoa học là Belamcanda chinensis, họ Diên vĩ – Iridaceae, xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản.

Dù tớ là một loại lan nhưng không hề giống với các loại lan mà cậu hay nhìn thấy được treo trên các giỏ xinh xinh đâu. Tớ thích mọc dưới đất, tớ có những chiếc lá dài xanh mướt với hình dáng ngộ nghĩnh như chiếc quạt nên mới có tên là lan rẻ quạt.

Mọi người còn gọi tớ với nhiều tên gọi khác như rẽ quạt, dẻ quạt, lưỡi đồng, xạ can… Tớ chỉ là loài cây thân thảo có bụi nhỏ. Chiều cao trung bình của tớ là từ 60-80cm. Toàn bộ thân lá của tớ mọc như hình một chiếc quạt có tán xòe ra hai bên.

Nổi bật với cụm lá màu xanh sáng có hình dài như lưỡi kiếm với những lớp phủ bên ngoài có sợi. Không chỉ có hình dáng tán lá lạ mắt mà hoa của tớ cũng rất đẹp. Mỗi một khóm hoa khi nở sẽ có khoảng 2 cành.

Các cành mang hoa cao trung bình 50cm, hoa có màu vàng và màu cam với những đốm nâu xung quanh. Mỗi bông hoa sẽ có 6 cánh với 3 cánh so le nhau khá đối xứng. Nhưng mà thời gian của mỗi bông hoa nở chỉ kéo dài một ngày nhưng bông hoa khác sẽ nở vị trí đó ngày hôm sau.

Một khi hoa đã tàn, cây con sẽ mọc lên bên cạnh. Thông thường một cành hoa rẻ quạt sẽ có từ 4 đến 5 chồi ra hoa liên tiếp nhau khá đẹp mắt.

Tớ có thể chịu được ánh nắng mặt trời đầy đủ đến bóng râm hoàn toàn, mặt dù nhiều ánh nắng mặt trời tớ mới đủ sức ra hoa. Không như nhiều cây trồng nhiệt đới, tớ không cần đất màu mỡ nhiều mà vẫn sống tốt kể cả nơi đất có dinh dưỡng trung bình.

Hello, I’m Forenoon yellow flag, a herbaceous plant with the scientific name Iris domestica, belong to Iridaceae family, originating from China and Japan. Although I am an orchid, it is not like the orchids you often see hanging on beautiful baskets. I like to grow in the ground, I have long green leaves with a funny shape like a fan, and I also have many different names in Vietnamese. I’m just a herbaceous plant with small shrubs. My average height is between 60-80cm. My entire leaf stem grows like a fan with a canopy spreading out to the sides. I stand out with clusters of bright green leaves shaped like long blades with fibrous outer coatings. Not only the shape of the foliage is fancy, but my flowers are also very beautiful. Each flower cluster when blooming will have about 2 branches. Flowering branches average 50cm tall, flowers are yellow and orange with brown spots all around. Each flower will have 6 petals with 3 staggered petals quite symmetrical. But the time of each flower bloom lasts only one day, but the other flower will bloom the next day. Once the flowers have faded, seedlings will grow next to them. Normally, a flower spike will have 4 to 5 consecutive flowering buds that are quite beautiful. I can tolerate full sun to full shade, although it takes a lot of sun to flower. Unlike many tropical plants, I don’t need much fertile soil and still do well even in medium nutrient soil.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *