Khu vực lớp học tiểu học | Primary School area

Ngày đăng 19/12/2017
Biên tập Biên tập:

[English below]

Khu vực học của bậc Tiểu học tách biệt với khu vực học của bậc Mầm non nhằm tiện cho việc triển khai các hoạt động phù hợp với lứa tuổi.

Các phòng học trang bị đầy đủ nội thất và giáo cụ chuẩn quốc tế theo xu hướng thân thiện và bền vững với môi trường. Mỗi phòng học được thiết kế cho lớp học với quy mô không quá 25 học sinh.

Bên cạnh phòng học chính, tại tầng 3 của trường có các khu vực chức năng như phòng mỹ thuật, phòng âm nhạc, phòng máy tính… để đảm bảo nội dung, chất lượng học tập và trải nghiệm tốt nhất cho tất cả các em học sinh.


The area of the Primary School is separated from that of the Preschool in order to facilitate the implementation of age-appropriate activities.

The classrooms are fully equipped with international standard furniture and teaching materials, following the trend of being environmentally friendly. Each classroom is designed for classrooms with no more than 25 students.

Besides the main classroom, on the 3rd floor of the school there are functional areas such as art room, music room, computer room… to ensure the best content, quality of learning and experience for all students.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *