Phòng Dự án – Project classroom

Ngày đăng 19/12/2017
Biên tập Biên tập:

Hoạt động Dự án tại trường được diễn ra tại Phòng Dự án.

Mỗi tháng, trường Genesis lại chọn 1 trong 17 Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc làm chủ đề chính. Với mỗi chủ đề này, học sinh sẽ được hướng dẫn tìm hiểu, tiếp cận và học hỏi theo phương pháp Dự án.

Phương pháp học tập theo dự án được đánh giá là cách thức tiếp cận đạt được hiệu quả, lấy người học là trung tâm của quá trình dạy học, đạt được đến các mục tiêu học tập quan trọng, phù hợp với nhiều độ tuổi, đặc biệt là lứa tuổi học Tiểu học. 

Thông qua quá trình làm dự án, các bạn học sinh được các cô giáo có chuyên môn định hướng, hỗ trợ, từ đó, tự phát triển bản thân qua quá trình tìm tòi, phát triển và thực hiện sản phẩm thực tế.

Cuối mỗi dự án, học sinh có tiết showcase – trình diễn sản phẩm của dự án. Tùy vào hình thức của buổi showcase mà bố mẹ có thể được mời tham dự để nghe các con trình bày về những thành quả đạt được sau quá trình nghiên cứu, tìm tòi


Project activities are taking place at the Project classroom.

Every month, Genesis chooses 1 of the 17 United Nations Sustainable Development Goals as its main theme. With each of these topics, students will be guided to learn, approach and learn in a Project method.

The project-based learning method is evaluated as an effective approach, taking the learner at the center of the teaching process, achieving important learning goals, suitable for many age, especially primary school age.

Through the process of making projects, the students are guided and supported by teachers with expertise, from there, develop themselves through the process of exploring, developing and implementing real products.

At the end of each project, students have a showcase period. Depending on the format of the showcase, parents can be invited to listen to their children’s presentations about the achievements after researching and exploring

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *