Phòng LAB | Laboratory room

Phòng LAB có các trang thiết bị chuyên dụng để thực hiện các tiết học mang tính đặc thù như nấu ăn hay các thí nghiệm khoa học

The LAB room has specialized equipment to carry out specific lessons such as cooking or scientific experiments.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *