Khu vực lớp học mầm non

Ngày đăng 19/12/2017
Biên tập Biên tập:

Khu nhà học chính tại Genesis được thiết kế rộng rãi, khoa học, thông minh với ba tầng, trong đó hai khu học tập dành cho hai bậc Mầm non và Tiểu học được thiết kế tách biệt, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động, sinh hoạt phù hợp với từng lứa tuổi.

Tầng 1 là khu vực dành riêng cho bậc Mầm non của trường.

The main school building at Genesis is designed widely, scientifically and intelligently with three floors, in which two study areas for Preschool and Primary School are designed separately to support the activities suitable for each age range

The 1st floor is the area for Preschool

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *