Giàn cây leo (Trellis for climbing plants)

Ngày đăng 02/05/2024
Biên tập Biên tập:

Đặc điểm:

Giàn cây leo thường được tạo thành từ tre, củi khô, ống nhựa hoặc lưới (dây thừng, dây dù, cước…) cố định để tạo nên một hệ thống hỗ trợ phù hợp với từng loại cây leo.

Climbing trellises are usually made from bamboo, dry firewood, plastic pipes, or nets (ropes, parachute cords, wires…) fixed to create a support system suitable for each type of climbing plant.

Lợi ích:

– Giúp cố định, nâng đỡ cây không bị đổ, gãy; giúp cây phát triển tua nhánh và định hình dáng cây.

– Có thể tái sử dụng nhiều vụ, đa dạng về hình dáng nên dễ dàng phù hợp với nhiều địa hình.

– Fixed support, tree support is not modified; help the tree develop tassels and shape the tree.

– Can be reused for many jobs, and has a variety of designs, so it easily fits many terrains.

Các loại cây: 

Các loại cây sử dụng giàn dây leo: su su, bầu bí, thiên lý, mướp, nho… theo thời vụ

Types of plants that use vines: chayote, gourd, luffa, grapes… depending on the season.