Chanh (Lime)

Ngày đăng 24/07/2021
Biên tập Biên tập:

Chào cậu! Tớ là Chanh. Chắc hẳn cậu đã từng nghe và thấy tớ ở đâu đó. Tuy nhiên, sẽ còn rất nhiều bí mật về tớ mà cậu chưa được biết. Hãy khám phá nhé!

Tớ có nguồn gốc từ đâu?

Tổ tiên của tớ có nguồn gốc từ Đông Nam Á, sau đó lan truyền qua Trung Đông, tới Bắc Phi rồi tới Sicilia, Andalusia, rồi theo chân những người Tây Ban Nha khám phá Tân thế giới đến khu vực Tây Ấn Độ, bao gồm cả chuỗi đảo Florida. Từ vùng biển Caribê, chanh lan tới các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới ở Bắc Mỹ, bao gồm México, Florida và sau đó là California.

Quả là một hành trình thú vị đúng không nào? Tớ là một thành viên của họ Cam chanh, thường có hình tròn, màu xanh, có đường kính 3–6cm. Vị của tớ chua lắm, thường được dùng để pha nước chứ không ăn trực tiếp được đâu!

Tìm hiểu một vài đặc điểm hình thái của tớ nhé!

Tớ là loài cây bụi với nhiều gai, vì vậy cậu hẵn cẩn thận kẻo gai đâm vào tay nhé. Tớ không thể chịu được giá rét, vì vậy, tớ thích hợp hơn với những môi trường ấm áp. Thân cây hiếm khi mọc thẳng mà tỏa nhiều nhánh từ nơi gần gốc. Lá hình trứng, dài 2,5 – 9 cm, nhìn giống lá cam.

Hoa chanh có đường kính 2,5 cm, màu trắng ngả sang màu vàng, có gân màu tím nhạt. Cây đơm hoa kết trái quanh năm nhưng ra quả nhiều nhất từ tháng 5 tới tháng 9. Trái chín sau từ 5 tới 6 tháng tính từ khi hoa nở.

Hi! I’m Lime. You must have heard and seen me somewhere. However, there are many secrets about me that you don’t know. Let’s discover!

Where do I come from?

My ancestors originated in Southeast Asia, then spread through the Middle East, to North Africa then to Sicily, Andalusia, and then followed the Spaniards to explore the New World to the West Indian region, including the Florida island chain. From the Caribbean, limes spread to tropical and subtropical areas of North America, including Mexico, Florida and later California. It’s been an interesting journey, isn’t it? I am a member of the citrus family, usually round, blue, 3–6cm in diameter. My taste is very sour, usually used to make juice, not to eat directly!

Check out some of my physical features!

I am a shrub with many thorns, so be careful not to get thorns in your hands. I can’t stand the cold, so I’m more suited to warm environments. The trunk rarely grows straight, but branches out from near the base. Leaves ovate, 2.5-9 cm long, look like orange leaves. Lemon flowers are 2.5 cm in diameter, white to yellow, with light purple veins. The tree bears fruit all year round, but bears the most fruit from May to September. The fruit ripens after 5 to 6 months from the time the flower blooms.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *