Cây Cọ Úc (Australian Palm)

Ngày đăng 24/07/2021
Biên tập Biên tập:

Xin chào, tớ là cây cọ Úc đây. Tên khoa học của tớ là Livistona australis Mart và tớ thuộc họ: Arecaceae (Cau). Chính cái tên cũng nói lên quê hương của tớ rồi đó chính là đất nước Úc (Australia) xinh đẹp.

Tớ lớn lên từ hạt, tuy thời gian mọc hơi chậm nhưng bù lại tớ sống rất lâu đấy nhé! Tớ có thể cao cao đến 10m, là cây thân cột, thẳng. Lá cây xanh mướt, chia thành nhiều thùy, hầu hết nhánh lá đều mọc tập trung trên đỉnh thân cây, tạo thành tán vòng đều. Vỏ cây cứng, có nhiều nếp nhăn dọc thân, có màu xám đen.

Nếu nhìn thoáng qua cậu có thể nhầm tưởng giữa cây Cọ Úc và Cọ Tàu, vì hai loại cây này có khá nhiều điểm chung như lá chia thùy, bẹ lá có gai…tuy nhiên nếu để ý, các bạn sẽ thấy, lá cây Cọ Úc có màu xanh sậm, mỏng và bóng mượt hơn và khi ra hoa, hai hình dạng hoa cũng khác nhau.

Hi, I’m australian palm tree. My scientific name is Livistona australis Mart and I belong to the family: Arecaceae. The very name also says my hometown and that is the beautiful country of Australia. I grow from seeds, although the time to grow is a bit slow, but in return I live a long time! I can be up to 10m tall, a pillar tree, straight. The leaves are green, divided into many lobes, most of the branches are concentrated on the top of the stem, forming an even canopy. The bark is hard, with many wrinkles along the trunk, dark gray in color. At a glance, you may mistake the Australian Palm and the Chinese Palm, because these two plants have a lot in common such as lobed leaves, thorny leaf sheaths… however, if you notice, you will see, the leaves of Australian Palm trees are darker green, thinner and sleeker, and when flowering, the two flower shapes are also different.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *