Tình yêu thiên nhiên bắt đầu từ những hành động nhỏ bé

Ngày đăng 01/12/2023
Biên tập Biên tập:
Video dưới đây được tập thể lớp 5A2 thực hiện với hy vọng có thể lan toả và truyền cảm hứng tới mọi người xung quanh về ý thức bảo vệ môi trường. Hãy cùng theo dõi những hành động nhỏ bé nhưng thật ý nghĩa với môi trường của Genee là gì nhé!
Học tập trong ngôi trường của những sáng kiến xanh, ngoài những giờ học tập trên lớp, Genee chúng tớ có thêm những hoạt động bảo vệ môi trường và gần gũi thiên nhiên vào những giờ rảnh rỗi.