Vừa qua, Trường Genesis đón tin vui chính thức tham gia cộng đồng CGS cùng với nhiều ngôi trường cùng chung mục tiêu phát triển bền vững trên thế giới. CGS được thành lập vào 2010 bởi Hội đồng các công trình xanh Mỹ (USGBC) 
Read more