Những tiết học truyền cảm hứng của Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường/ The inspirational lessons of the School-level Teaching Contest

Ngày đăng 21/11/2020
Biên tập Biên tập:

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Hội thi giáo viên dạy giỏi tại Trường Mầm non và Tiểu học Genesis đã để lại nhiều ấn tượng với những tiết học hay, được chuẩn bị kĩ càng, thú vị và đầy sáng tạo.

As part of a series of activities to celebrate Vietnam Teachers’ Day 20/11, the Teaching Contest at Genesis Preschool and Primary School created many impressions with good, well-prepared, creative and interesting lessons.

Thông thường, để chuẩn bị cho bất cứ một tiết học nào, giáo viên cũng cần lên giáo án học, chuẩn bị học liệu và học cụ, giáo cụ cho các hoạt động trên lớp. Hoạt động càng phong phú về hình thức, sáng tạo về nội dung sẽ càng có nhiều yêu cầu về các giáo cụ. Chính vì vậy, để mang đến cho học sinh những tiết dạy thú vị trong Hội giảng lần này, các thầy cô đã vận dụng kinh nghiệm cũng như sự sáng tạo của mình trong việc chuẩn bị học cụ liệu, học cụ cho học sinh.

Usually, to prepare for any class, teachers need to do the lesson plans, prepare teaching materials for activities in the classroom. The more creative the activity is, the more materials will be required. Therefore, in this Teaching Contest, Genesis teachers prepared very carefully the materials for each class.

Hội thi là sân chơi để giáo viên thể hiện tài năng, sự sáng tạo cũng như có cơ hội cọ sát, học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp của mình. Kết thúc Hội thi, xin được chúc mừng các giáo viên đã hoàn thành xuất sắc những tiết dạy của mình:

The contest is a place where teachers can show their talents and creativity as well as have the opportunity to learn from their colleagues. We would like to congratulate the teachers who have successfully completed their lessons:

Bậc Mầm non

Preschool

– Giải nhất: Cô Nguyễn Thị Mai – Lớp B3A

– Giải nhì: Cô Nguyễn Thị Kiều Nga – Lớp B2A

– Giải ba: cô Nguyễn Thị Thúy Hồng – Lớp K2A, cô Đồng Thị Loan – Lớp B1A, cô Phương Thị Kim Thu – Lớp N2A

– Giải tiết dạy truyền cảm hứng: Cô Michelle Minitzer – Lớp B2A và cô Chu Ngọc Thúy – Lớp K3A

– First prize: Ms. Nguyen Thi Mai – Class B3A

– Second prize: Ms. Nguyen Thi Kieu Nga – Class B2A

– Third prize: Ms. Nguyen Thi Thuy Hong – Class K2A, Ms. Dong Thi Loan – Class B1A, Ms. Phuong Thi Kim Thu – Class N2A

– Inspirational lessons: Ms. Michelle Minitzer – Class B2A and Ms. Chu Ngoc Thuy – Class K3A

Bậc Tiểu học:

Primary School:

Giải A1: Cô Phạm Thị Hoa – Lớp 1A1, cô Phạm Thị Hồng Lý – Lớp 1A2, cô Trần Thị Phương Thiệp (Tiếng Anh), cô Nguyễn Thị Nhã Phương (Âm nhạc).

Một lần nữa xin được chúc mừng các thầy cô đã đạt giải trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020 – 2021. Chúc các thầy cô luôn có những tiết học hay, truyền cảm hứng đến cho những học sinh thân yêu của mình.

– A1 Prize: Ms. Pham Thi Hoa – Class 1A1, Ms. Pham Thi Hong Ly – Class 1A2, Ms. Tran Thi Phuong Thiep (English), Ms. Nguyen Thi Nha Phuong (Music).

Once again, we would like congratulate the teachers who have won the prizes in the School-Level Teaching Contest 2020-2021. We wish you always have creative good lessons to inspire your dear students.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *