Khu ủ phân (Composting area)

Ngày đăng 02/05/2024
Biên tập Biên tập:

Lợi ích:

Khu ủ phân đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi các chất thải hữu cơ (các sản phẩm rác hữu cơ từ bếp ăn, lá cây được cắt tỉa,…) thành phân bón hữu cơ, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường. Phân bón hữu cơ từ khu ủ phân có tác dụng cải tạo đất, cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng và thúc đẩy sự phát triển của chúng. Bên cạnh đó, khu ủ phân còn giúp giảm thiểu lượng rác thải hữu cơ cần phải tiêu hủy, từ đó giảm bớt tác động tiêu cực lên môi trường.

The composting area plays an important role in converting organic waste (organic waste products from the kitchen, trimmed leaves, etc.) into organic fertilizer, while also contributing to the conservation of organic matter. environmental protection. Organic fertilizer from the composting area helps improve soil, provide nutrients to plants and promote their growth. In addition, the composting area also helps reduce the amount of organic waste that needs to be destroyed, thereby reducing negative impacts on the environment.

Cách chăm sóc:

– Nên đặt khu ủ phân ở nơi thoáng mát, râm bóng và dễ dàng tiếp cận.

– Cần đảm bảo kho ủ phân được thông khí tốt để tránh tình trạng yếm khí.

– Không nên ủ phân với các loại rác thải nguy hại như pin, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ…

– Cần tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường khi ủ phân.

– The stall area should be placed in a cool, shaded and easily accessible place.

– It is necessary to ensure that the manure warehouse is well-ventilated to avoid anaerobic conditions.

– Do not classify hazardous waste such as batteries, pesticides, herbicides…

– It is necessary to supplement regulations on environmental protection when analyzing.