Cây lương thực (Food crops)

Ngày đăng 02/05/2024
Biên tập Biên tập:

Đặc điểm:

Cây lương thực là nhóm cây trồng cung cấp sản phẩm chủ yếu được sử dụng làm thức ăn cho con người, cung cấp năng lượng và chất bột đường trong khẩu phần dinh dưỡng. Những cây này thường có chu kỳ sống ngắn và phát triển mạnh mẽ, với hệ thống rễ phát triển sâu xuống lòng đất để hút nước và chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của chúng.

Food crops are a group of crops that provide products mainly used as food for humans, providing energy and carbohydrates in nutritional diets. These plants typically have short life cycles and grow vigorously, with root systems growing deep into the ground to absorb the water and nutrients needed for their growth.

Lợi ích:

Cây lương thực đóng vai trò vô cùng quan trọng, cung cấp nguồn lương thực dồi dào cho con người.

Food crops play an extremely important role, providing abundant food sources for humans.

Cách chăm sóc: 

Lưu ý một số điểm sau:

– Lựa chọn giống cây trồng phù hợp

– Trồng cây đúng kỹ thuật

– Thu hoạch cây lương thực đúng thời điểm: Thu hoạch cây lương thực khi đã chín rộ để đảm bảo chất lượng và năng suất.

– Bảo quản cây lương thực sau khi thu hoạch: Bảo quản cây lương thực ở nơi khô ráo, thoáng mát để tránh bị hư hỏng.

Note the following key points:

– Select appropriate plant varieties.

– Plant trees correctly.

– Harvest food crops timely: Gather when fully ripe for optimal quality and yield.

– Preserve harvested food crops: Keep in a cool, dry area to prevent spoilage.

Các loại cây lương thực:

– Cây lương thực thu hoạch hạt: Lúa, đỗ, ngô

– Cây lương thực thu hoạch củ: Khoai lang, khoai tây

Types of food crops:

– Food crops that harvest seeds: Rice, beans, corn

– Food crops harvested from tubers: Sweet potatoes, potatoes.