Genee tham gia chương trình Workcamp tình nguyện bảo tồn gấu và động vật hoang dã

Ngày đăng 26/10/2023
Biên tập Biên tập:
Năm học 2023 – 2024, Genesis tập trung triển khai các hoạt động xung quanh Mục tiêu phát triển bền vững số 15 (SDG 15): Cuộc sống trên mặt đất với chủ đề chính là Bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.
Những dự án học tập về SDG 15 tại Genesis đã truyền cảm hứng để Genee tham gia những hoạt động bảo vệ các loài động vật quý hiếm. Một trong những hoạt động gần đây là đại diện học sinh THCS Genesis đã tham gia chương trình Workcamp tình nguyện bảo vệ Gấu, do Sworld Việt Nam phối hợp Trung tâm bảo tồn Gấu Ninh Bình Four Paws tổ chức.
Qua các hoạt động học hỏi kiến thức về bảo tồn loài Gấu và động vật hoang dã, các bạn học sinh tình nguyện viên đã hiểu sâu hơn về sự nguy cấp và tính quan trọng của việc bảo vệ các loài động vật quý báu này. Từ việc thực hiện các thử thách và dự án nhỏ, các bạn học sinh đã truyền thông thông điệp bảo tồn Gấu tới cộng đồng trẻ em vùng núi, chung tay góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong cộng đồng, nhằm tạo ra một tương lai mà con người và thiên nhiên cùng tồn tại và phát triển hài hòa.
Thật tự hào khi Genee đã và đang nhận thức được ảnh hưởng của mình trong mỗi hành động. Hãy tiếp tục chung tay góp phần tạo nên những thay đổi trong cộng đồng Genee nhé!