Cô Nguyễn Thị Phương

Ngày đăng 27/10/2023
Biên tập Biên tập:

Học vấn

Cử nhân Giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Kinh nghiệm làm việc:

GV chủ nhiệm và giảng dạy (khối 2; 5), kiêm dạy đội tuyển cấp Huyện và thành phố – Trường Tiểu học Tây Mỗ– Tổ phó phụ trách chuyên môn tại trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm – Hà Nội từ năm 2013 – 2017– Khối trưởng phụ trách chuyên môn tại trường Vinschool The Harmony và Vinschool Times City T35 từ năm 2017 – 2022