Cô Phạm Diệu Cầm En

Ngày đăng 01/03/2023
Biên tập Biên tập:

Học vấn: – Cử nhân Giáo dục Tiểu học – trường Đại học Sư phạm I – Hà Nội. – Hiện đang theo học lớp Thạc sĩ Quản lý Giáo dục – trường Đại học Giáo Dục – Đại học Quốc Gia – Hà Nội. Kinh nghiệm: – 26 năm tham gia giảng dạy và quản lý một số trường ở Hà Nội. – Bên cạnh đó cô đã có 4 năm kinh nghiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng các trường thuộc hệ thống Giáo dục Vinschool: Tiểu học Vinschool Harmony, tiểu học Vinschool Times City T35.