Cô Phạm Diệu Cầm

Ngày đăng 06/02/2023
Biên tập Biên tập:

Học vấn:

– Cử nhân Giáo dục Tiểu học – trường Đại học Sư phạm I – Hà Nội.

– Hiện đang theo học lớp Thạc sĩ Quản lý Giáo dục – trường Đại học Giáo Dục – Đại học Quốc Gia – Hà Nội.

Kinh nghiệm:

– 26 năm tham gia giảng dạy và quản lý một số trường ở Hà Nội.

– Bên cạnh đó cô đã có 4 năm kinh nghiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng các trường thuộc hệ thống Giáo dục Vinschool: Tiểu học Vinschool Harmony, tiểu học Vinschool Times City T35.