Admission schedule announcement for March 2023

Ngày đăng 25/02/2023
Biên tập Biên tập:

For student admittance in the 2023-2024 school year

Register now for a chance to gain a Genesis Pioneering Scholarship at a school funded by the French government. The Pioneer Scholarship Program creates opportunities to study, experience and be creative at the School of Green Initiatives for students from Primary to Lower Secondary School, who aspire to become a member of the Genesis community.

Học bổng có giá trị tương đương với 30% học phí một năm học. Khoản học bổng này sẽ được trừ thẳng vào học phí của học sinh. Đặc biệt nhà trường sẽ giữ nguyên học phí chính khóa trong 03 năm học đầu tiên cho khóa học sinh nhập học năm học 2023-2024.

Điều kiện để giành được học bổng là ĐẠT DỰ TUYỂN năm học 2023-2024, đồng thời có thời gian hoàn thành đóng phí năm học 2023-2024 (bao gồm các khoản phí đầu năm và các khoản phí kỳ/năm) trước ngày 31/03/2023.
Tìm hiểu thêm về Học bổng Tiên phong tại đây: https://genesishanoi.edu.vn/chuong-trinh-hoc-bong-tien…/

Admission schedule for March 2023
March 4th, 2023
March 11th, 2023
March 18th, 2023
March 25th, 2023
Register Here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *