Chào mừng năm học mới với những bước tiến vững chắc của hành trình triển khai IPC/ Welcome to a new school year with IPC implementation journey

Ngày đăng 09/09/2020
Biên tập Biên tập:

Hoàn thành từng bước nhỏ, sẵn sàng để khởi hành! 

Complete each small step, get ready for departure!

 

Chúc mừng đội ngũ quản lý của Genesis School đã hoàn thành khóa tập huấn triển khai chương trình IPC được tổ chức bởi Fieldwork Education, UK trong tháng 7 năm 2020.

Congratulations to Genesis School’s management team on completing IPC Implementation Training program organized by Fieldwork Education, UK in July 2020.

Chương trình IPC là chương trình học được thiết kế theo bối cảnh và hướng tới ba mục tiêu học tập: mục tiêu môn học, mục tiêu phát triển nhân cách con người và mục tiêu hội nhập quốc tế. Chương trình tập trung vào việc chủ động học tập của học sinh để thu nhập kiến thức học thuật, thực hiện các kỹ năng phù hợp lứa tuổi và gia tăng vốn hiểu biết thông qua các chủ đề chuyên biệt. Việc triển khai IPC sẽ được nhà trường áp dụng kết hợp với học liệu thực tế tại Việt Nam.  

The IPC is a context- designed curriculum which is based on three learning goals: Subject Goals, Personal Goals and International Learning Goals. The program focuses on the active learning of students to acquire academic knowledge, exercise age-appropriate skills and increase understanding through specialized topics. The implementation of the International Primary Curriculum at Genesis School will be applied in combination with real-world learning experiences in the context of Vietnam.

Để có thể triển khai IPC hiệu quả, đội ngũ quản lý chương trình của Genesis vừa đáp ứng các yêu cầu chuyên môn chặt chẽ về cách thức thực hiện chương trình theo hướng dẫn của tổ chức Fieldwork Education, vừa tiến hành tổ chức đào tạo, trao đổi và thảo luận thường xuyên cho giáo viên quốc tế và giáo viên Việt Nam trong nhóm thực hiện chương trình này. 

To implement IPC effectively, Genesis’s program management team needed to meet the expertise requirements on Fieldwork Education organization implementation guidance while conducting training, regular exchanges and discussions among international and Vietnamese teachers in the IPC team at school.

Chủ đề đào tạo của tháng 8/2020 “Xây dựng đội ngũ IPC và Tầm nhìn Genesis” đánh dấu việc hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tiên của đội ngũ. Tinh thần gắn kết và hợp tác đã lan tỏa và đem thêm nhiều động lực cho từng thành viên của cộng đồng Genesis. 

August 2020 training theme – “IPC Team Building and Genesis’s Vision” marks the completion of the team’s first preparatory phase. The spirit of collaboration brought motivation to each member of the Genesis community.

Ngay trong những ngày học đầu tiên của tháng 9 bộ phận chuyên môn của Trường Tiểu học Genesis đã có buổi giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ thông tin với Hiệu trưởng Trường Tiểu học TH School. Trong buổi gặp gỡ này, bộ phận chuyên môn của Genesis đã có cơ hội tham quan và tham dự một giờ học IPC của học sinh lớp 5.

On September 4th the Genesis School IPC team visited the TH School Hanoi, to meet the Primary School Principal and learn from the experience and practice with IPC at TH School. TH School offered our team to observe and interact with the IPC’s teachers and students at IPC Class for Grade 5.

visit IPC

Xin cảm ơn sự nhiệt tình, chu đáo của Ban giám hiệu và giáo viên IPC tại Trường Tiểu học THSchool trong buổi gặp gỡ vừa qua.

We would love to send our sincere thanks for the enthusiasm and thoughtfulness of the administrators and IPC teachers at TH Primary School. 

—————

Genesis là trường học xanh nuôi dưỡng và đào tạo các thế hệ trẻ Việt Nam sống cân bằng, hạnh phúc và thịnh vượng. 

Genesis is a green school that nurtures and educates Vietnamese young generations to live a balanced, happy and prosperous life.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *