Phòng thể chất – Gym room

Ngày đăng 19/12/2017
Biên tập Biên tập:

[English below]

Nhà trường có nhiều khu vực cơ sở vật chất có thể tổ chức hoạt động thể chất, như bể bơi, sân bóng rổ, phòng thể chất… Khi điều kiện thời tiết không cho phép thực hiện các hoạt động ngoài trời, các tiết giáo dục thể chất sẽ được thực hiện trong phòng nhà, tại phòng thể chất.

Đây cũng là địa điểm tổ chức lớp Võ thuật ngoài giờ – thuộc câu lạc bộ ngoại khóa Happy Me của trường.


The school has many facilities to hold physical activities, such as swimming pools, basketball court, gym room … When weather conditions do not allow outdoor activities, physical education lessons will be held indoors – in the gym room.

This is also the venue for the after-school Martial Arts class – part of the school’s Happy Me extracurricular club.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *