Dự án Xanh: Bảo vệ hành tinh xanh từ những hành động nhỏ

Ngày đăng 02/04/2024
Biên tập Biên tập:
Genesis chú trọng giáo dục học sinh trở thành những công dân toàn cầu yêu thiên nhiên và có trách nhiệm, tự tin thể hiện quan điểm ngay cả trong môi trường quốc tế. Bằng cách tích hợp các chủ đề liên quan đến phát triển bền vững trong môn học Dự án Xanh, mỗi khối lớp sẽ được giới thiệu một mục tiêu (SDG) để nâng cao nhận thức của Genee về tầm quan trọng của phát triển bền vững trong một lĩnh vực cụ thể.
>> Mời bố mẹ cùng “đột nhập” vào một tiết học Dự án Xanh của lớp 3A2 và khám phá SDG 13: Climate Action (Hành động chống biến đổi khí hậu).
Genee cùng nhau thảo luận đến thuyết trình hoàn toàn bằng Tiếng Anh về “Biến đổi khí hậu” và “Hiệu ứng nhà kính”, để hiểu rõ hơn cách mà các con có thể đóng góp vào việc giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường. Qua đó, Genee nhận ra rằng mỗi hành động nhỏ cũng có thể góp phần vào mục tiêu lớn hơn của cộng đồng quốc tế. Đồng thời, chủ đề SDG 13 đã tạo ra cơ hội cho Genee biết thêm những cụm từ về biến đổi khí hậu, về môi trường trong khi chia sẻ quan điểm.
Cũng nằm trong khuôn khổ dự án về SDG 13, Genee đã thực hiện một triển lãm tranh xung quanh lớp học – nơi trưng bày sản phẩm sáng tạo trong dự án để khích lệ các hành động bảo vệ môi trường.
—————–
Môn học Dự án Xanh tại Genesis không chỉ giúp Genee ý thức tác động của mỗi hành động nhỏ hàng ngày, mà còn mang lại kiến thức ngôn ngữ để Genee thể hiện quan điểm khuyến khích cộng đồng trực tiếp hành động vì môi trường và sự phát triển bền vững.
Nội dung môn học theo sát 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs – Sustainable Development Goals) của Liên Hợp Quốc và được giảng dạy bằng Tiếng Anh theo phương pháp Học tập qua dự án.