Đẩy mạnh trải nghiệm định hướng cho Genee khối lớp 5

Ngày đăng 02/01/2024
Biên tập Biên tập:
Nhằm giúp Genee khối 5 sẵn sàng tâm thế cho một hành trình mới với nhiều thay đổi về môn học, thời khóa biểu, thầy cô mới. Trường Genesis Hà Nội đã tổ chức trải nghiệm hoạt động học tập với sự tham gia của Genee khối 5 và khối 6 theo thời khoá biểu của học sinh trung học cơ sở.
Đối với Genee khối 5, các con có lợi thế khi được tiếp xúc cùng triết lý Xanh của Genesis từ sớm. Tuy nhiên, bước vào năm cuối bậc tiểu học, Genee cũng cần trang bị những kỹ năng phù hợp cho định hướng tương lai. Vì vậy, hoạt động này là cơ hội để các bạn trải nghiệm lịch trình và nhiều môn học thú vị ở bậc THCS, có cơ hội giao lưu, lắng nghe anh chị lớp 6 chia sẻ kinh nghiệm khi bước vào bậc học mới.
Ngay khi biết tin sẽ cùng các Genee khối 5 trải nghiệm một ngày học tập của mình, Genee Trung học rất hào hứng chờ tới “nhiệm vụ” ngày hôm nay: dẫn dắt các em qua trạm học tập Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử,… theo thời khóa biểu hàng ngày.