Cô Đào Thị Hồng Quyên

Ngày đăng 28/09/2022
Biên tập Biên tập:

Học vấn: 

-Tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cô có 10 năm kinh nghiệm làm việc tại các trường như Wellspring, THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Các đơn vị từng công tác:

-Cô là giáo viên Việt Nam nhận hai học bổng về giáo dục STEM của Hoa Kỳ: chương trình STEM của NASA và chương trình Fulbright cho Giáo viên có năng lực và thành tích giảng dạy xuất sắc.

-Cô Quyên phụ trách chương trình Khoa học, các dự án STEM, phòng Makerspace và các dự án cộng đồng tại trường Genesis.