Chương trình giáo dục Tiểu học

Chương trình giảng dạy tại Trường Tiểu học Genesis được thiết kế theo hướng tập trung phát triển năng lực người học, lấy học sinh làm trung tâm. Các môn học và hoạt động giáo dục của Nhà trường  được lồng ghép và tích hợp xoay quanh các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. 

Chủ đề của từng năm học sẽ quyết định các Mục tiêu được lựa chọn giảng dạy trong từng tháng. Một năm học, học sinh được học và thực hành trải nghiệm liên quan đến 9 Mục tiêu.

CHƯƠNG TRÌNH MoET Việt Nam

Chương trình Tiểu học của Bộ Giáo dục & Đào tạo chiếm 42,5% thời lượng chương trình học một tuần (23 tiết trong tổng số 40 tiết học mỗi tuần)

Trường Genesis thực hiện đánh giá toàn bộ học sinh Tiểu học của Nhà trường theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Phần đánh giá này bao gồm đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ và xét tốt nghiệp Tiểu học. Học sinh sẽ có các bài kiểm tra vào giữa và cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm.

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH NHƯ NGÔN NGỮ THỨ HAI (ESL)

Chương trình ESL của Genesis được xây dựng để sử dụng tối ưu phương pháp học tập chuyên đề. Phương pháp học tập chuyên đề tập trung vào vấn đề cụ thể giúp trẻ nhận biết toàn diện kiến thức qua những lý thuyết liên quan đến chủ đề và những trải nghiệm thực tế. 

Trong mỗi tiết học, học sinh được khuyến khích sáng tạo, phát triển kỹ năng tư duy, kỹ năng học tập, kỹ năng làm việc nhóm. Các nội dung học tập được giới thiệu thông qua nhiều hoạt động khác nhau: nghe các câu chuyện, sắp xếp các sự kiện, thể hiện ý kiến và cảm xúc, nói và nhắc lại câu chữ, chơi các trò chơi vận động, đóng kịch, sáng tạo nghệ thuật, ….  

Chương trình ESL của Genesis được tích hợp tập trung vào các chủ đề về Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc theo từng tháng.

Chương trình tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (ESL) của trường tiểu học Genesis bao gồm 15 tiết/ tuần. Mỗi tiết 40 phút. Cấu trúc chương trình bao gồm:

  1. Phát triển năng lực Tiếng Anh (Cambridge ESL): 10 tiết (5 tiết giáo viên nước ngoài, 5 tiết giáo viên người Việt)
  2. Giáo dục thể chất: 2 tiết

Nằm trong chương trình ESL, môn tiếng Anh của trường Genesis có 5 tiết do giáo viên nước ngoài đứng lớp, 5 tiết được giảng dạy bởi giáo viên người Việt. Môn học này chính là xương sống cho toàn bộ chương trình ESL của Nhà trường.

Chương trình phát triển năng lực Tiếng Anh của Genesis được thiết kế để giúp trẻ được học liên tục, xây dựng nền tảng tiếng Anh cho học sinh để giúp trẻ phát triển kiến thức và kỹ năng thông qua việc tích hợp học với các trải nghiệm phù hợp với giá trị của trường. Học sinh của Genesis được đào tạo đảm bảo đầu ra theo các chứng chỉ của Cambridge phù hợp với từng độ tuổi.

Các giáo trình mà trường Tiểu học Genesis đang sử dụng bao gồm:

  • Cambridge Primary Science
  • National Geography: Explore the World
  • National Geography: Our World Phonics

Học tập tiếng Anh qua trải nghiệm của Genesis khuyến khích học sinh làm việc với những chủ đề khác nhau và thuyết trình về chủ đề đó. Học sinh lựa chọn vấn đề, đưa ra các tìm tòi giải thích về vấn đề sau đó tạo ra sản phẩm hoặc đưa ra giải pháp của mình.

Học tập thông qua trải nghiệm dự án giúp học sinh sử dụng tiếng Anh thành thạo và tự tin:

  • Học cách làm việc nhóm hiệu quả
  • Giải thích/ mô tả bằng lời nói và nói tự tin
  • Xây dựng và kể các câu chuyện có sử dụng học cụ hỗ trợ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC XANH

Chương trình Giáo dục Xanh được xây dựng với mục tiêu tạo điều kiện cho các em học sinh tiếp cận sớm, chủ động và nhận thức đúng về các giá trị xanh bền vững, bước đầu hoàn thiện nhân cách, chuẩn bị trở thành công dân toàn cầu có ích cho xã hội.

Với 100% thời lượng học tiếp xúc với giáo viên nước ngoài và thực hiện dự án hoàn toàn bằng tiếng Anh, chương trình giáo dục Xanh cũng là cơ hội cho các em học sinh trau dồi khả năng sử dụng tiếng Anh linh hoạt, chủ động tìm tòi, phát triển chủ động và rộng mở vốn hiểu biết bằng ngôn ngữ thứ hai này.

Phương pháp học tập theo dự án được đánh giá là cách thức tiếp cận đạt được hiệu quả, lấy người học là trung tâm của quá trình dạy học, đạt được đến các mục tiêu học tập quan trọng, phù hợp với nhiều độ tuổi, đặc biệt là lứa tuổi học Tiểu học. 

Thông qua quá trình làm dự án, các bạn học sinh được các cô giáo có chuyên môn định hướng, hỗ trợ, từ đó, tự phát triển bản thân qua quá trình tìm tòi, phát triển và thực hiện sản phẩm thực tế.

Mỗi tháng, trường Genesis lại chọn 1 trong 17 Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc làm chủ đề chính. Với mỗi chủ đề này, học sinh sẽ được hướng dẫn tìm hiểu, tiếp cận và học hỏi. 

Không chỉ thu thêm nhiều kiến thức về các tầm nhìn hướng đến của tương lai, các nội dung này cũng nuôi dưỡng học sinh phát triển toàn diện, thay đổi suy nghĩ và rèn luyện trở thành một công dân toàn cầu.

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CẢM XÚC VÀ KỸ NĂNG

Trường Genesis dành 20% thời lượng giảng dạy để tập trung vào phát triển cảm xúc và kỹ năng cho học sinh Tiểu học qua các môn học Kỹ năng sống, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học…

Mục tiêu của chương trình này nhằm giúp học sinh của Genesis trở thành công dân toàn cầu và đáp ứng các kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21.

TÀI LIỆU THÔNG TIN BẬC TIỂU HỌC (15 TRANG)

HỌC SINH THUYẾT TRÌNH DỰ ÁN