Cây thân leo (Climbing plants)

Ngày đăng 02/05/2024
Biên tập Biên tập:

Đặc điểm:

Cây thân leo là một nhóm thực vật có khả năng bám vào các cấu trúc khác nhau để mọc cao hơn. Chúng có đa dạng về hình dạng, kích thước và cách thức leo. Thân của cây thân leo thường mềm, dẻo và có khả năng uốn dẻo để có thể bám vào và leo lên các cấu trúc. Lá của chúng thường đơn giản, phù hợp với cơ cấu của thân để giúp cây leo bám vào và phát triển.

Climbing plants are a group of plants that have the ability to cling to different structures to grow taller. They come in a variety of shapes, sizes and climbing methods. The stems of climbing plants are often soft, pliable, and flexible so they can cling to and climb structures. Their leaves are often simple, consistent with the structure of the stem to help the climbing plant cling and grow.

Lợi ích:

Cây thân leo đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái và cuộc sống của con người. Cây thân leo được sử dụng làm thực phẩm, thuốc, làm cảnh, đóng góp vào đời sống và sức khỏe của con người. Ngoài ra, chúng đóng vai trò trong việc che phủ mặt đất, bảo vệ đất và tạo ra môi trường sống cho nhiều loài động vật khác.

Climbing plants play an important role in the ecosystem and human life. Climbing plants are used for food, medicine, ornamental purposes, and contribute to human life and health. In addition, they play a role in covering the ground, protecting the soil and creating habitat for many other animals.

Lưu ý:

– Cần đảm bảo cây thân leo có đủ giá đỡ để bám vào.

– Cần tưới nước cho cây thân leo thường xuyên.

– Cắt tỉa cây leo định kỳ để cây mọc đẹp và ra hoa nhiều hơn.

– Cần phòng trừ sâu bệnh hại cho cây thân leo kịp thời.

Note:

– Make sure the climbing plant has enough support to cling to.

– Water the climbing plant regularly.

– Prune the climbing plant regularly for it to grow beautifully and bloom more.

– Prevent pests and diseases for the climbing plant in time.

Các loại cây: 

Các cây thân leo trồng tại vườn: cà chua, dưa chuột, dưa leo, dưa bở

The climbing plants grown in the garden: tomatoes, cucumbers, gourds, luffa…