Mộc (Fragrant Olive)

Ngày đăng 24/07/2021
Biên tập Biên tập:

Tớ là cây mộc

Hoa trắng, nhụy vàng

Làm đẹp cho đời

Tỏa hương thơm ngát

Nguồn gốc của tớ xuất phát từ châu Á, tập trung đông từ phía đông Jimalya đến Hoa Nam (Quý Châu, Tứ Xuyên, Vân Nam), Đài Loan, và cả nam Nhật Bản.

Đặc điểm hình thái của tớ là?

– Hoa mộc là cây bụi hoặc cây gỗ nhỏ, thường xanh, có thể cao khoảng 3–12 m. Cây phát triển nhanh nhiều cành, cành non dẹp và phồng lên tại các mấu.

– Lá dài khoảng 7–15 cm và rộng khoảng 2,6–5 cm.

– Hoa màu trắng, dài khoảng 1 cm, mùi thơm rất mạnh. Hoa mọc thành chùm ở kẽ lá gần ngọn, nở rải rác quanh năm nhưng nở nhiều nhất vào mùa thu.

– Quả màu lục hoặc tím đen, dài khoảng 10–15 mm, chín vào mùa xuân, khoảng sáu tháng sau khi hoa nở. Tuy nhiên, rất hiếm khi chúng tớ đậu quả!

I am the Fragrant Olive tree! My origin comes from Asia, mainly from eastern Jimalya to South China (Guizhou, Sichuan, Yunnan), Taiwan, and southern Japan as well. What are my characteristics?

– Fragrant Olive is an evergreen shrub or small tree that can grow to about 3–12 m tall. The tree grows rapidly with many branches, the young branches are flat and swollen at the nodes.

– Leaves are about 7–15 cm long and 2.6–5 cm wide. – Flowers are white, about 1 cm long, very strong fragrance. Flowers grow in clusters in the interstitial leaves near the top, bloom scattered throughout the year but bloom most in autumn.

– The fruit is green or purple-black, about 10–15 mm long, ripens in spring, about six months after the flowers bloom. However, it’s very rare for us to produce fruit!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *