Các thông tin về Danh mục đồ dùng học tập, Sơ đồ trường học.

Quý phụ huynh vui lòng xem thông tin chi tiết tại các mục dưới đây.

Danh mục đồ dùng học tập

Sơ đồ trường học

Mọi hỗ trợ liên quan quý vị PHHS vui lòng liên hệ

Văn phòng Trường Genesis, email info@gshanoi.edu.vn | 1900998811

Hoặc gửi tin nhắn thông qua ứng dụng Little Family Room