Vườn thủy canh – Hydroponic Green House

Ngày đăng 19/12/2017
Biên tập Biên tập:

[English below]

Với mong muốn mang thiên nhiên vào trường học, trường Genesis trồng rất nhiều cây xanh. Một trong những mảng xanh tô điểm cho trường trường chính là khu vực vườn thủy canh – nơi học sinh được thực hành cách tạo ra những mầm xanh.

Vườn thủy canh là không gian thực tế cho em học sinh của trường tiếp cận nghiên cứu khoa học bằng cách quan sát sự lớn lên của cây xanh, đồng thời các em cũng được thực hành chăm sóc cây xanh và tận hưởng niềm vui thu hoạch thành quả của mình.

Vì muc tiêu an toàn thực phẩm, rau xanh cùng với các loại thực phẩm trong bữa ăn tại trường bắt buộc phải được cung cấp bởi các nhà cung cấp uy tín. Cây xanh tại trường được trồng theo phương pháp thủy canh – hoàn toàn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm – sẽ được học sinh thu hoạch và mang về nhà phục vụ cho các bữa ăn tại gia đình.


With the desire to bring nature into the school, Genesis School planted a lot of trees. One of the green areas that adorn the school is the hydroponic garden – where students practice how to create green sprouts.

Hydroponic garden is a practical space for students of the school to access scientific research by observing the growth of trees, while they also practice taking care of trees and enjoy Enjoy your fruit.

For food safety purposes, green vegetables, along with other foods in school meals, must be supplied by a reputable supplier. Trees grown at school using a hydroponic method – completely hygienic and safe – will be harvested and brought home by students to serve meals at home.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *