Vườn đứng (Flower garden)

Ngày đăng 02/05/2024
Biên tập Biên tập:

Đặc điểm:

Đây là “Bức tường độc đáo” của vườn trường, được tạo nên từ các chậu cây xếp trên một bề mặt thẳng đứng tạo nên nét thẩm mĩ đặc sắc.

This is the “Unique Wall” of the school garden, made up of potted plants arranged on a vertical surface creating a unique aesthetic.

Lợi ích:

Tạo cảnh quan đẹp, dễ dàng chăm sóc, điều hòa không khí.

Create beautiful landscapes, easy care, air conditioning.

Cách chăm sóc: 

Một số biện pháp cơ bản để chăm sóc cho “bức tường” này luôn xanh là tưới nước đều đặn, nhổ cỏ dại, bón phân đầy đủ để cây sinh trưởng khỏe mạnh.

Some basic measures to care for this “wall” to always be green are regular watering, weeding, and adequate fertilization to help the plant grow healthily.

Các loại cây: 

Các loại hành, kiệu, rau, hoa,… theo thời vụ

Types of plants: Different types of onions, leeks, vegetables, flowers,… seasonal.