Cô Vũ Thị Liên

Ngày đăng 21/02/2017

Các đơn vị từng công tác:

– Cô Vũ Thị Liên đã có gần 20 năm kinh nghiệm Quản lý Giáo dục tại các trường công lập, tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội.

–  Quản lý trường Tiểu học Archimedes –  Hiệu trưởng Trường Phổ thông liên cấp Alfred Nobel;

–  Phó hiệu trưởng các trường: Trường Đặng Trần Côn A, Trường Phổ thông Liên cấp Vinschool…

Ngoài ra, Cô Liên cũng từng là cộng tác viên thanh tra chuyên môn của Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội; là thành viên tích cực, tham gia nhiều khoá Đào tạo Hiệu trưởng trong & ngoài nước, như khoá Đào tạo Hiệu trưởng của Trường Đại học Waikato – New Zealand tổ chức.