Biểu phí Trường Mầm non

* Các khoản phí tại trang này được tính theo đơn vị VND (đồng)

– Đã bao gồm: Phí nguyên học liệu sử dụng cho việc giảng dạy, học tập (không bao gồm sách giáo khoa và dụng cụ học tập của học sinh); Phí dịch vụ chăm sóc bán trú; Phí hoạt động trải nghiệm nằm trong chương trình học chính khóa của học sinh (HS).

Phí nộp 1 lần khi nhập học
Phí đầu năm học
Phí dịch vụ trường học

Chương trình ưu đãi

Quý Phụ huynh vui lòng liên hệ Bộ phận Tuyển sinh của Nhà trường theo số điện thoại dưới đây để được cung cấp thông tin về các chương trình ưu đãi áp dụng tại từng thời điểm: