QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH & BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2022 - 2023

Dành cho Học sinh Khối Mầm non

* Các khoản phí tại trang này được tính theo đơn vị VND (đồng)

Học phí
 • Là tiền học trong giờ học chính khóa theo chương trình giáo dục Mầm non của Genesis.
 • Học phí không bao gồm các chi phí học phẩm, chương trình trải nghiệm hay các chương trình ngoại khóa khác.
 • Gói học phí tính cho toàn bộ năm học được tính theo bảng dưới đây. Học phí được chia làm ba học kỳ gồm học kỳ hè và hai học kỳ chính của năm học (mỗi học kỳ 5 tháng học):

Đơn vị: đồng

Hệ học

Học phí/tháng

Học kỳ hè

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Cả năm

Hệ Hội nhập

6.500.000

9.750.000

32.500.000

32.500.000

74.750.000

Hệ Song ngữ

9.500.000

14.250.000

47.500.000

47.500.000

109.250.000

 • Học phí được thu theo kỳ hoặc theo năm học, không thu học phí theo tháng.
 • Học phí của học sinh nhập học vào giữa chừng thu cụ thể như sau:
 • Nhập học từ ngày 01 đến ngày 07 của tháng đóng học phí nguyên cả tháng
 • Nhập học từ ngày 08 đến ngày 15 của tháng đóng học phí bằng 3/4 mức học phí của tháng.
 • Nhập học từ ngày 16 đến ngày 23 của tháng đóng học phí bằng 1/2 mức học phí của tháng.
 • Nhập học từ ngày 24 đến ngày 30 của tháng đóng học phí bằng 1/4 mức học phí của tháng.
 • Chính sách ưu đãi, miễn giảm học phí bao gồm:
  • Học phí được áp dụng mức chiết khấu đóng phí theo thời gian, cụ thể như sau:

Thời gian đóng phí

Chiết khấu theo kỳ

Chiết khấu theo năm

Trước tháng 3 (học kỳ 1)

Trước tháng 12 (học kỳ 2)

3%

5%

Trước tháng 5

2%

3%

Trước tháng 7

0%

1%

 

 • Ưu đãi dành cho gia đình có từ hai con theo học tại Hệ thống giáo dục Genesis: học sinh có anh/chị ruột (cùng cha mẹ hoặc cùng cha hay cùng mẹ) hoặc anh/chị do cha mẹ nhận nuôi và có giấy xác nhận của pháp luật cùng học tại Genesis thì con thứ hai được hưởng ưu đãi 5% học phí chính khoá, từ con thứ ba trở đi được hưởng ưu đãi 10% học phí chính khoá (theo thứ tự con trong gia đình). Ưu đãi chỉ được áp dụng trong thời gian các học sinh là anh chị em cùng học tại Genesis và sẽ được điều chỉnh ngay tại thời điểm một trong các học sinh dừng học tại Genesis. Phụ huynh cần đóng phí bổ sung cho phần phí ưu đãi đã được khấu trừ theo chính sách ưu đãi kể từ thời điểm một trong các học sinh dừng học đến hết năm học.
 • Thứ tự ưu tiên khi kết hợp các chương trình ưu đãi, chiết khấu học phí chính khoá: nguyên tắc tính ưu đãi, chiết khấu theo thứ tự ưu tiên dưới đây, các ưu đãi sau được tính trên mức phí đã áp dụng ưu đãi trước đó:
 • Gói ưu đãi học phí
 • Ưu đãi nhóm
 • Ưu đãi cho học sinh có anh/chị cùng học
 • Ưu đãi cho con cán bộ nhân viên đang làm việc tại các công ty thuộc Tập đoàn Capital House
 • Chiết khấu đóng phí theo kỳ, năm
 • Việc hoàn trả trong trường hợp rút hồ sơ/thôi học được quy định tại mục IV. 
 • Hàng năm, căn cứ vào tình hình trượt giá nhà trường tiến hành điều chỉnh mức thu Học phí, mức điều chỉnh không vượt quá 3,5%/năm so với biểu phí đã niêm yết.
Phí nộp 1 lần khi nhập học
Phí đầu năm học
Phí dịch vụ trường học

Chương trình ưu đãi

Quý Phụ huynh tham khảo chương trình ưu đãi áp dụng cho năm học 2022 – 2023: Tại đây