Chương trình thực tập sinh và tình nguyện viên quốc tế | The Intern & International Volunteer Program

“HAND2HAND – XÂY DỰNG MỘT CỘNG ĐỒNG XANH”

Thế giới đang kêu gọi chúng ta đứng dậy và chuyển hóa sức mạnh của con người thành một lực lượng tái tạo!

Các mục tiêu toàn cầu đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết và Trường học Xanh đang dần xu hướng giáo dục mới.

Bạn có muốn tham gia với chúng tôi và cùng tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến thế giới?

Trường Genesis Hà Nội thu hút tình nguyện viên & thực tập sinh địa phương và quốc tế để xây dựng và nuôi dưỡng một cộng đồng xanh bền vững, dựa trên Giáo dục Xanh. Genesis là ngôi trường đầu tiên ở Việt Nam nhận chứng nhận LOTUS hạng Vàng từ Hiệp hội Công trình Xanh Việt Nam. Trường Genesis cũng tự hào ngôi trường được xây dựng và phát triển bởi những cá nhân và tổ chức xuất sắc đến từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi trân trọng giới thiệu “Hand2Hand” – Chương trình tình nguyện viên & thực tập sinh đa quốc tịch của Genesis, với mong muốn tìm tình nguyện viên & thực tập sinh địa phương và quốc tế cùng nhau làm việc để xây dựng một cộng đồng xanh bền vững.

“HAND2HAND – FLOURISHING A GREEN COMMUNITY”

The world is calling out for us to wake up and transform our human presence into a force for regeneration!

Global Goals have never been more relevant and Green Schools are becoming a new way of education.

Would you like to join us and make a positive impact on the world?

Genesis School Hanoi engages local and international volunteers & interns to build and nurture flourishing green communities, based on Green Education. Genesis is the first school in Vietnam that received the Lotus Gold Certification from the Vietnam Green Building Council. Genesis is proud to be a Vietnamese school being built and nurtured by excellent individuals and organizations from all around the world. We are pleased to officially present “Hand2Hand” – Genesis International Intern & Volunteer Program, with the desire to find national and international interns & volunteers who work together to build a sustainable green community.

Cùng chung tay để phát triển! Tham gia “Hand2hand” để nắm bắt cơ hội này:

Tại Genesis, chúng ta hành động để “Vun đắp tương lai Xanh”. Cùng với nhau, chúng ta có thể tạo nên những nét văn hóa mà thế giới cần. Nếu bạn muốn và sẵn sàng dành thời gian, sức lực và tình yêu của bạn để làm tình nguyện, xin vui lòng đăng ký online với chúng tôi qua link: http://bit.ly/gshand2hand 

Chúng tôi trân trọng mọi sự giúp đỡ từ các bạn!

Click vào các ảnh dưới để biết thêm chi tiết!

Get involved and evolve! Join “Hand2hand” to seize this opportunity:

At Genesis School Hanoi we take action for “Nurturing a Green Future”. Together we can build the regenerative cultures the world needs. If you are committed and interested to donate your time, energy and love as a volunteer, please apply online through this link: http://bit.ly/gshand2hand 

We appreciate your willingness to help us!

Sứ mệnh & Giá trị

Nuôi dưỡng mối quan hệ hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau với sự đồng cảm, tôn trọng, trách nhiệm, sáng tạo và hiệp lực để Giáo dục Xanh trở thành một phương thức giáo dục mới ở Việt Nam.

Mission & Values

Interns & volunteers will cultivate relationships of collaboration and mutual support with empathy, respect, responsibility, creativity and synergy to make Green Education become a new way of education in Vietnam.

Tại sao lại là “Hand2hand”?

“Hand2hand” nghĩa là tay cầm tay, cũng có ý nghĩa là: Ở Genesis, chúng ta luôn làm việc như một tập thể và không ai bị bỏ lại phía sau. Chúng ta chia sẻ ý tưởng, kiến thức và kỹ năng với nhau để cùng tạo ra sự hợp tác.

Tham gia vào đội nhóm của Genesis, tình nguyện viên & thực tập sinh sẽ có cơ hội được xây dựng và rèn luyện kỹ năng trên nhiều lĩnh vực khác nhau:

 • Nuôi dưỡng tinh thần và sự phát triển cá nhân trải qua cách làm việc và học tập toàn diện trong một cộng đồng đa dạng.
 • Đồng sáng tạo văn hóa tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau thông qua nghệ thuật cho và nhận.
 • Tham gia tích cực để tạo ra một tác động tích cực và là một lực lượng đáng kể để đạt được bền vững phát triển.

“Nếu muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu muốn đi xa, hãy đi cùng nhau” chính là triết lý cơ bản cho sự phát triển bền vững mà Genesis đang theo đuổi.

Why “Hand2hand”?

“Hand2hand” means hand in hand, which also means that, at Genesis, we always work together as a team, with no one left behind. We are passing on ideas, knowledge and skills to one another to make collaboration happen.

Joining the Genesis team, interns & volunteers will have the opportunity to build and hone their skills in many areas: 

 • Nurture mindfulness and personal growth experiencing a holistic way of working and learning within a diverse community
 • Co-create a culture of trust and mutual support through the art of giving and receiving
 • Engage actively to create a positive impact and be a significant force for achieving sustainable development.

“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together” is also the basis for the sustainable development that Genesis is pursuing.

Mục tiêu của “Hand2hand” là gì?

Với chương trình tình nguyện viên và thực tập sinh của Genesis, chúng tôi mong muốn xây dựng những cầu nối giữa những cộng đồng khác nhau. Chúng tôi muốn tìm những con người ở mọi nơi trên thế giới này, những người muốn chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của họ và cùng chúng tôi tạo ra những sự kết nối với xã hội. Cá nhân, gia đình, sinh viên đại học, các chuyên gia, những người đã về hưu,… đều được chào đón đến đây cùng xây dựng cộng đồng xanh này.

What is the goal of “Hand2hand”?

With the Genesis Intern & Volunteer Program we aim to build bridges between different communities. We love to hear from people from all over the world who are interested to share their knowledge, skills and experiences with us and create social connections. Individuals, families, university students, professionals, retirees are all welcome to build this green community.

Những ảnh hưởng mà chúng tôi mong muốn chương trình TNV có thể đem lại là gì?

Các bạn có thể kết thêm bạn mới và học tập khi đang hỗ trợ tầm nhìn của chúng tôi trong việc tiến tới một thế giới trao quyền tự chủ cho mọi người, xây dựng những cộng đồng xanh, tạo nên những cầu nối cho niềm hy vọng và đoàn kết quốc tế.

What impact do we hope our volunteer program will have?

You will make new friends and learn while supporting our vision of moving toward a world of empowered citizens and flourishing green communities, building bridges of hope and international solidarity.

Tình nguyện viên và thực tập sinh làm gì ở trong chương trình này?

Các bạn có thể hỗ trợ nhiều mảng khác nhau: Dạy học (Giáo dục Xanh, nghệ thuật thị giác, nghệ thuật trình diễn, P.E., E.S.L), Làm vườn, Nấu ăn, Marketing, PR, Tuyển sinh

Tình nguyên viên ngắn hạn:

 • Tối thiểu một tháng
 • Thời gian làm việc trung bình 6 giờ/ ngày

Tình nguyện viên dài hạn:

 • Tối thiểu 6 tháng
 • Thời gian làm việc trung bình 6 giờ/ ngày

Yêu cầu của Chương trình:

 • Yêu thương trẻ nhỏ và hòa hợp với thiên nhiên
 • Làm việc trên tinh thần hợp tác và đoàn kết
 • Bằng cấp trung học hoặc bằng tốt nghiệp giáo dục đại học
 • Kiến thức tiếng Anh cơ bản

Giấy tờ bắt buộc:

 • Bảo hiểm Y tế tại việt nam
 • Hồ sơ pháp lý (nộp trước khi bắt đầu trở thành TNV)
 • Visa du lịch cho tình nguyện viên quốc tế (Bạn cần phải tự đăng ký visa này tại địa chỉ https://vietnamvisa.govt.vn . Nhà trường không chịu trách nhiệm và sẽ không chi trả chi phí này).

Quyền lợi của bạn là gì?

 • Nhà trường hỗ trợ ăn trưa tại trường từ thứ Hai đến thứ Sáu
 • Giấy chứng nhận đóng góp  
 • Đối với các tình nguyện viên nước ngoài, trong một số tình huống nhất định dựa trên nền tảng, kinh nghiệm và đóng góp, Nhà trường sẽ hỗ trợ và trợ cấp những nhu cầu cơ bản và nhà ở (mức độ phụ thuộc vào khả năng và đóng góp cho Nhà trường qua sự kiểm định của Giám đốc Nhân sự)

What are the program requirements?

Loving children and in harmony with nature

Working in a spirit of cooperation and solidarity

High school diploma or higher education diploma

Basic English knowledge

 

Required documents:

Health Insurance in Vietnam

Legal documents (submitted before starting to become a volunteer)

Tourist visa for international volunteers (You need to register this visa yourself at https://vietnamvisa.govt.vn. The school is not responsible and will not pay this fee).

 

What will you get?

The school supports lunch at school from Monday to Friday

For international volunteers, in certain situations based on background, experience and contributions, the School will support and subsidize basic needs and housing (extent to which and contribute to the School through the inspection of Human Resources Director)

Certificate of contribution