(English Below) Kính gửi Quý phụ huynh học sinh,  Trong thời gian qua, Bộ GD-ĐT, Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội đã quyết định cho học sinh trở lại trường học và ban hành các văn bản hướng dẫn việc tăng cường vệ 
Read more
Kính gửi: Quý vị phụ huynh Tháng 10 là thời kì cao điểm của kiến ba khoang trên toàn quốc nói chung, Hà Nội nói riêng. Đây là thời điểm đốt rơm, rạ của người nông dân khu vực ngoại thành, khiến kiến ba khoang 
Read more