Thư viện Đại dương – Ocean Library

Ngày đăng 19/12/2017
Biên tập Biên tập:

Thư viện Đại Dương là nơi diễn ra hoạt động đọc sách.

Ở trường, các bạn nhỏ và thầy cô có những giờ đọc cố định. Nhà trường rất mong các gia đình cũng bố trí các giờ đọc cố định trong tuần để cùng coi nuôi dưỡng tình yêu với việc đọc. 

Ngoài các tiết đọc sách, thư viện Nhà trường cũng mở cửa vào các khung giờ từ 8:30 đến 11:30 và 13:30 đến 17:00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ sáng thứ hai và chiều thứ sáu). Khi đến với thư viện Nhà trường, các bạn nhỏ có thể lựa chọn mượn những cuốn sách phù hợp với sở thích và mục tiêu của bản thân.

Việc đọc sách mang lại lợi ích lớn cho sự phát triển khả năng tưởng tượng, tâm hồn và cảm xúc của trẻ em. Đồng thời sách cũng giúp cải thiện khả năng sử dụng ngôn ngữ, nâng cao vốn từ vựng.

Bên cạnh đó, Thư viện Đại dương có trang bị các dàn máy tính để phục vụ cho các tiết Tin học. Học sinh Genesis được học Tin học ngay từ lớp 1.


Ocean Library is the place where reading activities take place.

At school, kids and teachers have fixed reading times. We hope that families also arrange a set of reading times for the week to nurture the love of reading for the children.

In addition to reading lessons, the School library is also open from 8:30 to 11:30 and 13:30 to 17:00 from Monday to Friday (except Monday mornings and Friday afternoon). When coming to the School library, children can choose to borrow books that match their interests and goals.

Reading is of great benefit to the development of children’s imagination, soul and emotions. At the same time, the book also helps to improve language use, improve vocabulary.

Besides, Ocean Library is equipped with computer systems to serve Computer periods. Genesis students can learn Computing right from grade 1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *