Con rất yêu quý thầy cô

Con rất yêu quý thầy cô

“Thật sáng suốt khi tôi đã chọn chuyển cho Thỏ về Genesis. Con rất yêu thầy cô và yêu việc học.”
2019-08-05T11:16:27+07:00