Cô Trần Mai Phương

Học vấn: 

Cô Mai Phương tốt nghiệp Thạc sỹ Giáo dục Ngôn ngữ Sớm năm 2017 và hiện là nghiên cứu sinh chuyên ngành Giáo dục của Đại học Đông Phần Lan;

Các đơn vị từng công tác:

Từng đảm nhiệm vai trò là Phó Giám đốc phụ trách Học thuật, Hệ thống giáo dục Summit; thông thạo 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nga và có hơn 10 năm kinh nghiệm dạy học, thiết kế chương trình tiếng Anh học thuật.

Cô đã từng giảng dạy ngôn ngữ Tiếng Anh cho học sinh bản địa tại Tanzania và Phần Lan. Đây là những lợi thế lớn giúp cô Mai Phương có thể mang lại những đóng góp lớn trong việc phát triển chương trình Tiếng Anh cho Học sinh theo từng độ tuổi từ Tiểu học đến THCS, THPT.