Cô Đỗ Thuỳ Linh

Học vấn:
– Cử nhân sư phạm Tiểu học – Đại học Sư phạm Hà Nội
– Đang học lớp Thạc sỹ quản lý giáo dục K31.

Kinh nghiệm công tác:
– Từ năm 1997 – 2017: Giáo viên Tiểu học tại Nam Định.
– Từ 2017 – 2019: Giáo viên Tiểu học tại Hệ thống giáo dục Vinschool.
– Từ năm 01/2020 đến 4/2022: Hiệu trưởng trường Tiểu học tại Hệ thống giáo dục Alpha.