Cô Đặng Thị Hương Giang

Học vấn:

– Trường Sư phạm Mẫu giáo TW1

– Chuyên ngành Quản lý giáo dục Học viện Quản lý giáo dục

Kinh nghiệm:

– Hiệu trưởng trường Mầm non Pascal

– Hiệu trưởng – Trường Mầm non Ngôi sao Xanh

– Hiệu phó – Trường Mẫu giáo Liễu Giai

– Hiệu trưởng Trường MN GCA Ecohome 3 thuộc hệ thống GD GCA