Học vấn: – Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Hoa Kì học, Đại học New York với Học bổng Fulbright 2009-2011. Các đơn vị từng công tác: –  Tổ trưởng tiếng Anh THCS Vinschool Times City, –  Chuyên viên phòng chương trình Vinschool; –  Giảng 
Read more