Tầm quan trọng của “sự thuộc về” trong lớp học

Ngày đăng 21/02/2020
Biên tập Biên tập:

Các lớp học nên được xây dựng trên triết lý mọi người đều bình đẳng và thuộc về lớp học đó. Điều này bao gồm việc chăm sóc lẫn nhau, thực hiện các hành vi và hành động an toàn với nhau, hỗ trợ, giúp đỡ và khoan dung lẫn nhau.

Bằng cách khuyến khích học sinh đối xử với người khác theo cách các em muốn được đối xử, lớp học của bạn có thể biến thành một môi trường hợp tác và trung thực, phù hợp cho việc học tập.

Bằng cách tạo ra một lớp học gắn kết, nơi nuôi dưỡng đạo đức và ý thức về sự gắn bó, học sinh có thể tìm thấy sự tự tin vào bản thân và ngược lại, có trải nghiệm học tập lành mạnh hơn.

Dưới đây là một vài bước để bắt đầu.

1. Hãy cùng động não để liệt kê các ý tưởng về ý nghĩa của “sự thuộc về”. Hãy bắt đầu với một hoạt động động não mà trong đó tất cả các học sinh cùng tham gia và viết lên bảng. Sau đó, để các em viết riêng ra giấy một cách độc lập, xem các em nghĩ khái niệm đó có nghĩa là gì.

2. Sau đó, hãy để từng học sinh phản ánh về nơi mà các em cảm thấy như các em thuộc về và nơi các em cảm thấy không thuộc về.

3. Theo nhóm/cùng với cả lớp, các em hãy đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi sau:

(1) Một lớp học nơi mà tất cả trẻ em thuộc về trông như thế nào và sẽ cho các em cảm giác như thế nào?
(2) Một lớp học nơi mà trẻ em không thuộc về trông như thế nào và sẽ cho các em cảm giác như thế nào?

4. Yêu cầu học sinh suy nghĩ về những lần các em có được cảm giác hòa nhập, khi các em cảm thấy mình không thuộc về nơi ấy, khi các em thấy người khác không hòa nhập, hoặc khi các em không hòa nhập với một ai đó. Sau khi cho các em thời gian để suy nghĩ về những điều này, hãy tập hợp cả lớp lại và thảo luận về cách những ý tưởng này có thể được đưa vào hành động thực tế trong lớp học của chúng ta và làm cho lớp học tốt đẹp hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *