Quy định tài chính và biểu phí Hệ thống trường PTLC Genesis năm học 2023-2024

Ngày đăng 03/12/2022
Biên tập Biên tập:

I. HỌC PHÍ CHÍNH KHOÁ

 • Là tiền học trong giờ học chính khóa theo chương trình giáo dục Tiểu học và THCS của Genesis.
 • Học phí chính khoá quy định tại mục này không bao gồm các chi phí học phẩm, chương trình trải nghiệm hay các chương trình ngoại khóa khác.
 • Gói học phí tính cho toàn bộ năm học được tính theo bảng dưới đây. Học phí được chia làm 2 học kỳ, mỗi học kỳ 5 tháng học. Học phí được thu theo kỳ hoặc theo năm học, không thu học phí theo tháng.

Đơn vị: đồng

Quy định mức nộp học phí của học sinh nhập học mới vào các thời điểm khác nhau như sau:

II. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ THỨ TỰ ÁP DỤNG:

 1. Ưu đãi cho học sinh có anh/chị cùng học: học sinh có anh/chị ruột (cùng cha mẹ hoặc cùng cha hay cùng mẹ) hoặc anh/chị do cha mẹ nhận nuôi và có giấy xác nhận của pháp luật cùng học tại Genesis thì con thứ hai được hưởng ưu đãi 5% học phí chính khoá, từ con thứ ba trở đi được hưởng ưu đãi 10% học phí chính khoá (theo thứ tự con trong gia đình). Ưu đãi chỉ được áp dụng trong thời gian các học sinh là anh chị em cùng học tại Genesis và sẽ được điều chỉnh ngay tại thời điểm một trong các học sinh dừng học tại Genesis. Phụ huynh cần đóng phí bổ sung cho phần phí ưu đãi đã được khấu trừ theo chính sách ưu đãi kể từ thời điểm một trong các học sinh dừng học đến hết năm học.
 2. Chiết khấu đóng phí sớm theo năm được áp dụng mức chiết khấu đóng phí theo thời gian, cụ thể như sau:
 

3. Mức chiết khấu này chỉ áp dụng đối với học phí chính khóa, trên tổng số học phí phải nộp sau khi đã trừ các ưu đãi khác (nếu có).

 • Thứ tự áp dụng ưu đãi:
 • Học bổng/ Gói ưu đãi học phí
 • Ưu đãi cho học sinh có anh/chị cùng học
 • Các ưu đãi khác (nếu có)
 • Chiết khấu đóng phí theo năm

Lưu ý:

 • Việc hoàn trả trong trường hợp rút hồ sơ/thôi học được quy định tại mục V.
 • Hàng năm, căn cứ vào tình hình trượt giá nhà trường tiến hành điều chỉnh mức thu Học phí, mức điều chỉnh không vượt quá 3,5%/năm so với biểu phí đã niêm yết.

III. CÁC KHOẢN PHÍ NỘP MỘT LẦN

1. Phí dự tuyển đầu vào

 • Mức phí: 2.000.000 đồng/học sinh/lần dự tuyển. Phí dự tuyển không hoàn trả trong mọi trường hợp.
 • Học sinh dự tuyển lần một không đạt, tuỳ vào kết quả đánh giá, Ban Giám hiệu có thể gặp gỡ và đánh giá trực tiếp học sinh trong lần hai.
 • Học sinh đạt dự tuyển trong học kỳ 1 nhưng không nhập học, nếu đăng ký tuyển sinh vào học kỳ 2 cần đóng phí dự tuyển và tham gia dự tuyển lại.
 • Học sinh đã thôi học và xin nhập học trở lại cần đóng phí dự tuyển và tham gia dự tuyển theo đúng quy chế tuyển sinh tại thời điểm đó.

2. Phí ghi danh tuyển sinh

 • Mức phí: 5.000.000 đồng/học sinh. Khoản phí này không được hoàn lại hay chuyển nhượng trong mọi trường hợp.
 • Học sinh đóng phí ghi danh tuyển sinh một lần duy nhất trong suốt thời gian học tại Genesis.
 • Phí ghi danh tuyển sinh cần được hoàn thành trong vòng 01 tuần kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển. Sau thời hạn 01 tuần kết quả trúng tuyển sẽ bị huỷ nếu Phụ huynh không đóng phí.
 • Học sinh đã thôi học và xin nhập học trở lại cần đóng phí ghi danh tuyển sinh sau khi có kết quả trúng tuyển giống như học sinh mới.

3. Đăng ký chuyển cấp học

 • Học sinh chuyển cấp từ Mầm non lên Tiểu học, từ Tiểu học lên THCS tại các trường thuộc Hệ thống Giáo dục Genesis sẽ đóng khoản tiền đăng ký chuyển cấp 5.000.000 đồng. Khoản tiền này sẽ được cấn trừ khi học sinh đóng phí nhập học cho năm học 2023-2024.
 • Học sinh không nhập học trước ngày bắt đầu năm học 2023 – 2024 sẽ không được cấn trừ/hoàn tiền đăng ký chuyển cấp đã nộp.

IV. CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC

1. Phí phát triển trường

 • Là phí thường niên thu vào đầu mỗi năm học hoặc khi học sinh nhập học mới, áp dụng đối với cả học sinh đang học và học sinh mới nhập học. Khoản phí này không được hoàn lại hay chuyển nhượng trong mọi trường hợp (ngay cả khi học sinh chưa đi học).
 • Mức phí phát triển trường cho cả năm học như sau:

Đơn vị: đồng

 • Mức phí này được thu 1 lần cho cả năm học, học sinh nhập học sau ngày 31/12/2024 nộp 50% mức phí cả năm học.

2. Phí học phẩm và trải nghiệm

 • Phí học phẩm và trải nghiệm là phí thường niên thu vào đầu mỗi năm học hoặc khi học sinh nhập học mới, áp dụng đối với cả học sinh đang học và học sinh mới nhập học.
 • Phí học phẩm là chi phí để trang bị sách giáo khoa, sách tiếng Anh cho học sinh, các nền tảng ứng dụng và phần mềm học tập, tài liệu và các học phẩm đặc thù trong chương trình.
 • Phí trải nghiệm được sử dụng cho các hoạt động trải nghiệm bắt buộc, các hoạt động dự án trong năm học nhằm giúp học sinh được trải nghiệm thực tế và ứng dụng các kiến thức đã học.
 • Mức phí học phẩm và trải nghiệm cho cả năm học như sau:

Đơn vị: đồng

 • Trong trường hợp học sinh phải học trực tuyến tại nhà, khoản phí này vẫn thu đủ 100% để đảm bảo toàn bộ các hoạt động học tập theo chương trình.
 • Khoản phí này không được hoàn lại hay chuyển nhượng trong mọi trường hợp.
 • Mức phí này được thu 1 lần cho cả năm học, học sinh nhập học sau ngày 31/12/2023 nộp 50% mức phí cả năm học.

3. Phí đồng phục

 • Đồng phục là trang phục bắt buộc đối với học sinh theo quy định của Nhà trường.
 • Mức phí đồng phục là:
  • Học sinh Tiểu học: 2.700.000 đồng/gói
  • Học sinh THCS: 3.500.000 đồng/gói
  • Năm học đầu tiên, học sinh mua đầy đủ gói đồng phục và đóng phí khi nhập học. Từ năm thứ 2, học sinh có thể mua lẻ từng hạng mục.

4. Phí dịch vụ bán trú

 • Đây là khoản phí bắt buộc áp dụng cho tất cả Học sinh của Genesis, dùng cho việc tổ chức, cung cấp bữa ăn, nước uống hàng ngày của học sinh. Nhà trường phục vụ bữa trưa, bữa xế chiều và nước uống. Phí này bao gồm cả chi phí tổ chức các bữa tiệc hàng tháng và các lễ hội, sự kiện ẩm thực trong năm nếu có.
 • Phí dịch vụ bán trú được đóng cùng kỳ đóng học phí, mức thu cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

 • Với cơ sở Tây Hồ, bữa sáng sẽ được phục vụ với mức phí 440.000 đồng/ tháng. Khoản phí này được thu cùng với phí dịch vụ bán trú. Phụ huynh có nhu cầu đăng ký hoặc dừng sử dụng dịch vụ ăn sáng cần đăng ký thông tin vào Phiếu đăng ký dịch vụ với Văn phòng Nhà trường và hoàn thành phí dịch vụ tối thiểu 03 ngày trước ngày áp dụng.
 • Nhà trường quyết toán hoàn phí vào cuối năm học cho các ngày nghỉ của học sinh khi Phụ huynh học sinh thực hiện việc xin nghỉ phép hợp lệ trước 12h00 của ngày học hôm trước theo quy định xin phép nghỉ học. Mức hoàn phí được quy định là 75.000 đồng/ngày với cấp Tiểu học và 100.000 đồng/ngày với cấp THCS.
 • Các hình thức xin nghỉ phép hợp lệ: thực hiện việc nghỉ học tại mục “Xin phép vắng mặt” qua ứng dụng liên lạc điện tử hoặc gửi thư xin nghỉ học qua email cho Văn phòng nhà trường qua email genesis@gshanoi.edu.vn
 • Học sinh nghỉ học nửa ngày sẽ không được hoàn phí ăn, uống.
 • Phí dịch vụ ăn, uống có thể thay đổi trong năm học nếu có biến động lớn trên thị trường về giá thực phẩm và sẽ được Nhà trường thông báo trước 30 (ba mươi) ngày trước khi chính thức áp dụng.

5. Phí xe đưa đón học sinh

 • Xe đưa đón học sinh là dịch vụ lựa chọn thêm và được sắp xếp căn cứ theo nguyện vọng của Phụ huynh học sinh và khả năng đáp ứng của Nhà trường. Nếu học sinh rút hồ sơ/thôi học vì lý do không được cung cấp dịch vụ xe buýt thì các thủ tục rút hồ sơ/ thôi học vẫn cần tuân theo đúng quy định của Nhà trường.
 • Nhà trường cung cấp dịch vụ xe đón trả học sinh và luôn có cán bộ phụ trách của Nhà trường đi kèm xe. Mức phí dịch vụ cụ thể như sau:
  • Đăng ký một chiều: 2.000.000 đồng/tháng
  • Đăng ký hai chiều:   2.400.000 đồng/tháng
 • Phí này được đóng cùng kỳ đóng học phí hoặc tại thời điểm phát sinh nhu cầu. Dịch vụ xe đưa đón chỉ được đảm bảo trong trường hợp Phụ huynh học sinh đã hoàn tất việc đóng phí và Nhà trường sắp xếp được tuyến xe phù hợp với đăng ký của gia đình.
 • Học sinh nhập học/đăng ký sử dụng dịch vụ từ ngày 1 đến ngày 15 của tháng thì đóng phí dịch vụ xe đưa đón cho cả tháng; Học sinh nhập học/đăng ký sử dụng dịch vụ từ ngày 16 đến ngày cuối cùng của tháng thì đóng phí dịch vụ xe đưa đón bằng 1/2 mức phí của tháng.
 • Trường hợp học sinh đăng ký chiều đón, trả tại hai điểm khác nhau và không cùng trên một tuyến xe, mức phí sẽ được thu theo 2 tuyến xe.
 • Phí này có thể thay đổi trong năm học nếu có biến động lớn trên thị trường về giá xăng hoặc giá do nhà cung cấp quy định và sẽ được Nhà trường thông báo trước 30 (ba mươi) ngày trước khi chính thức áp dụng.
 • Học sinh có nguyện vọng đăng ký mới/ thay đổi hình thức/ thay đổi địa điểm/ dừng sử dụng dịch vụ, Phụ huynh học sinh cần đăng ký thông tin vào Phiếu đăng ký dịch vụ với Văn phòng Nhà trường tối thiểu 15 (mười lăm) ngày trước ngày áp dụng và cần hoàn thành đóng phí bổ sung (nếu có) trước khi sử dụng dịch vụ.
 • Không hoàn trả phí dịch vụ xe đưa đón cho những ngày học sinh nghỉ học tạm thời vì bất cứ lý do gì kể cả những ngày nghỉ học có phép.
 • Phí xe đưa đón học sinh chỉ được hoàn trả trong trường hợp Phụ huynh học sinh báo hủy đúng quy định. Phí sử dụng được tính tròn 0,5 tháng. Nhà trường thực hiện quyết toán hoàn phí vào cuối mỗi kỳ đóng học phí.
 • Nhà trường bảo lưu quyền từ chối cung cấp dịch vụ xe đưa đón trong trường hợp không sắp xếp được xe.

6. Câu lạc bộ ngoại khóa

 • Nhà trường có tổ chức các câu lạc bộ ngoại khóa sau giờ học chính khóa tại trường. Chương trình này là tự nguyện, Phụ huynh học sinh có nhu cầu, có thể đăng ký với Văn phòng Nhà trường.
 • Phí câu lạc bộ ngoại khóa sẽ được quy định cụ thể theo từng khoá và từng thời điểm tổ chức câu lạc bộ.

7. Phí trông muộn

 • Nhà trường mong muốn mỗi học sinh được đón đúng giờ để đảm bảo thời gian nghỉ ngơi sau giờ học. Nhà trường không khuyến khích gia đình gửi con ở lại sau giờ này bởi trẻ cần được dành nhiều thời gian cho gia đình vào các buổi tối.
 • Phụ huynh có nhu cầu gửi con sau 17h00 có thể đăng ký với Nhà trường. Theo quy định, thời gian trông muộn được tính từ 17h00 hàng ngày, phí trông muộn được tính từ 17h30 và phí trông muộn tính tròn giờ không tính theo phút cụ thể:
 • Phụ huynh đón con trong khung một giờ đầu tiên từ 17h30 đến 18h30: mức phí 50.000 đồng.
 • Phụ huynh đón con từ 18h30 trở đi: mức phí 300.000 đồng/giờ.
 • Số tiền trông muộn phát sinh sẽ được đưa vào biểu phí của kỳ đóng tiền tiếp theo hoặc quyết toán cuối năm học.

8. Phí khác

 • Là các khoản phí thu hộ, chi hộ bao gồm:
 • Phí Bảo hiểm y tế bắt buộc: 700.000 đồng/năm (mức tạm thu). Nhà trường tạm thu và quyết toán theo thực tế quy định của BHYT Việt Nam. Trường hợp học sinh đã có bảo hiểm này, Phụ huynh học sinh cần nộp cho văn phòng nhà trường bản sao của thẻ BHYT/ giấy tờ chứng minh con được miễn, giảm nộp BHYT theo quy định. Nếu Phụ huynh đã có BHYT nhưng không thông báo và vẫn nộp phí BHYT cho Nhà trường, Nhà trường sẽ mua BHYT và trả lại thẻ BHYT cho học sinh như các trường hợp khác.
 • Phí ứng dụng liên lạc điện tử: 480.000 đồng/năm.

V. THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • Đối với học sinh đang học tại Hệ thống giáo dục Genesis, thời hạn đóng phí của năm học mới là trước ngày 15/7/2023 và thời hạn đóng phí của học kỳ 2 là trước ngày 15/12/2023.
 • Đối với học sinh nhập học mới và học sinh chuyển cấp học vào năm học 2023-2024, thời hạn đóng phí cần thực hiện theo thông báo của Nhà trường.
 • Học phí và các khoản phí khác trên đây phải được đóng (nộp, thanh toán) theo thời hạn được quy định tại Mục I, II và III. Trong trường hợp biểu phí trên đây không quy định về thời gian đóng các khoản phí này thì các khoản phí này phải được đóng đúng hạn theo thông báo cụ thể của Văn phòng Nhà trường hoặc trước ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ.
 • Các khoản phí nếu chậm nộp sau ngày quy định đóng phí sẽ tự động tăng thêm 0.03%/ngày chậm trên số tiền chưa thanh toán. Phụ huynh học sinh có trách nhiệm nộp cả phần tăng thêm này (bao gồm cả trường hợp khoản thanh toán đến chậm do Phụ huynh học sinh điền sai thông tin hoặc do lỗi của ngân hàng).
 • Trường hợp Phụ huynh không đóng phí đầy đủ, đúng hạn theo quy định tài chính hoặc không nộp bổ sung phí theo thông báo của Văn phòng nhà trường, Nhà trường có quyền không xếp lớp và không cung cấp dịch vụ cho Học sinh
 • Phụ huynh học sinh đóng phí sau thời hạn quy định sẽ không được hưởng các khoản ưu đãi, chiết khấu theo các chính sách ưu đãi của nhà trường.
 • Phụ huynh học sinh có trách nhiệm chủ động đóng phí theo đúng thời hạn quy định. Việc thông báo nhắc nhở của Nhà trường vì một lý do nào đó không đến được với Phụ huynh học sinh không có nghĩa Phụ huynh học sinh có thể trì hoãn trách nhiệm thanh toán các khoản phí cho học sinh theo quy định.
 • Để đảm bảo minh bạch, Nhà trường khuyến khích Phụ huynh học sinh đóng phí theo phương thức chuyển khoản vào số tài khoản của Nhà trường. Thông tin chuyển khoản:

Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Giáo dục Khởi Nguyên

Số tài khoản: 11810001977690

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà

Nội dung: Họ tên học sinh, ngày sinh, lớp, khoản phí.

 • Nhà trường không chịu trách nhiệm quyết toán các khoản phí trong trường hợp Phụ huynh học sinh không ghi rõ thông tin trên trong nội dung chuyển khoản.

VI. QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH KHI RÚT HỒ SƠ THÔI HỌC

 • Khi học sinh rút hồ sơ thôi học, trong mọi trường hợp, Phụ huynh học sinh cần thông báo bằng văn bản theo quy định của Nhà trường, gửi Giáo viên chủ nhiệm và Văn phòng Nhà trường tối thiểu 30 (ba mươi) ngày trước ngày áp dụng chính thức. Phụ huynh học sinh không thực hiện đúng quy định này, các khoản phí sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp. Trường hợp Phụ huynh học sinh chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Nhà trường có thể từ chối xử lý hồ sơ rút học.
 • Các khoản phí khi học sinh rút hồ sơ thôi học được quy định như sau:
  • Học phí và Phí dịch vụ xe đưa đón: Các khoản phí tính đến thời điểm học sinh rút hồ sơ/ thôi học chính thức theo quy định nêu trên (không phụ thuộc vào việc học sinh có đến trường hay không) tính theo nguyên tắc tròn 0,5 tháng dừng dịch vụ và sẽ quyết toán hoàn trả của những tháng còn lại chưa sử dụng (nếu còn).
  • Phí dịch vụ ăn, uống: Sẽ được tính đến ngày học cuối cùng của học sinh tại trường.
  • Phí phát triển trường: Không hoàn lại trong mọi trường hợp.
  • Phí học phẩm và trải nghiệm: Không hoàn lại trong mọi trường hợp.
  • Phí đồng phục: Chỉ được hoàn lại trong trường hợp học sinh rút hồ sơ/thôi học và số phí hoàn lại tương ứng với danh mục đồng phục mà học sinh chưa được nhận.
  • Phí ứng dụng liên lạc điện tử: Không hoàn lại trong mọi trường hợp.

Các khoản phí được hoàn lại (nếu có) sẽ được thực hiện trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ Hồ sơ theo quy định và thông tin tài khoản ngân hàng của Phụ huynh học sinh.

Trong các trường hợp bất khả kháng, việc thu hoặc hoàn phí sẽ được nhà trường quyết định căn cứ theo thực tế tại thời điểm đó.